Dotazník č.2
Vážení respondenti.
Dostáva sa Vám do rúk dotazník, ktorý je súčasťou monitorovania úrovne telesnej zdatnosti a zdravotných problémov, súvisiacich s Vašou pohybovou aktivitou a inaktivitou. Dotazník je súčasťou výskumnej úlohy, ktorú riešime na UCM v Tmave a jej výsledky by mali vyústiť do odporúčaní pre zlepšenie úrovne Vášho zdravia a telesnej zdatnosti. Pri vypĺňaní dotazníka si najprv prečítajte otázku s jej všetkými odpoveďami a až po uvážení zakrúžkujte Vami zvolenú odpoveď (alebo viacero odpovedí, ak sa to výslovne žiada).
Dotazník je anonymný.

Ďakujeme Vám za ochotu.

Vyplňte prosím Váš identifikátor *
Your answer
S1. Uveďte kategóriu, do ktorej spadá váš vek
S2. Pohlavie
S3. Vzdelanie
S4. Aký je kraj Vášho trvalého bydliska?
S5. Aká je veľkosť obce v ktorej bývate?
Q1. Ste fajčiar, alebo nefajčiar?
Q2. Vo Vašej krajineje v platnosti Zákon o ochrane nefajčiarov. Ako dobre poznáte znenie tohoto zákona?
Q3. Ako hodnotíte uplatňovanie v súčasnosti platného zákona o ochrane nefajčiarov vo Vašej krajine?
Q4. Stretli ste sa v priebehu posledného mesiaca s postihom/pokutovaním za porušenie zákona o ochrane nefajčiarov?
Q5. Kde ste sa o zákone o ochrane nefajčiarov dopočuli?
Your answer
Q6. Kde je podľa Vašej vedomosti zakázané fajčiť na základe zákona o ochrane nefajčiarov?
Áno
Nie
Neviem
Reštaurácie a stravovacie zariadenia
Bary, krčmy, kaviarne
Diskotéky
Obchody
Predajne
Obchodné domy
Zdravotnícke zariadenia
Školy
Pracoviská
Prostriedky a priestory hromadnej dopravy
Nástupištia verejnej hromadnej dopravy
Parky
Detské ihriská
Športoviská
Kultúrne podujatia
Spoločné priestory úradných budov, inštitúcií
Obytné domy - chodby, schodištia, výťahy
Q7. Myslíte si, že je potrebné rozšíriť okruh miest, kde má byť úplne zakázané fajčiť?
Q8. Kde by ste vy osobne zaviedli úplný zákaz fajčenia?
Rozhodne zaviedol
Skôr zaviedol
Skôr nezaviedol
Rozhodne nezaviedol
Reštaurácie a stravovacie zariadenia
Bary, krčmy, kaviarne
Diskotéky
Obchody
Obchodné domy
Parky
Detské ihriská
Športoviská
Kultúrne podujatia
Spoločné priestory obytných domov - chodby, schodištia, výťahy
Q10. Ak ste sa stretli s porušovaním zákona o ochrane nefajčiarov, kde to bolo?
Your answer
Q11. Je podľa Vášho názoru dostatočne zabezpečená kontrola fajčenia na miestach, kde je to zakázané?
Q12. Je podľa zákona o ochrane nefajčiarov zakázané fajčenie osobám mladším ako 18 rokov?
Q13. Myslíte si, že je potrebné sprísniť výšku pokút za porušenie zákazu fajčenia?
Q14. Počuli ste niekedy o elektronických cigaretách?
Q15. Kúpili ste si niekedy tabakové výrobky cez internet?
Q16. Ktorá inštitúcia podľa Vás kontroluje zákaz fajčenia na zástavkách verejnej dopravy?
Q17. Je podľa Vás táto kontrola dostatočná?
Q18. Myslíte si, že je potrebné zvýšiť informovanosť obyvateľstva o rizikách fajčenia?
Q19. Má podľa Vás informácia o škodlivosti fajčenia na krabičkách cigariet význam?
Q20. Znižuje podľa Vás informácia o škodlivosti fajčenia na krabičkách výskyt fajčenia?
Q21. Je podľa Vás informovanie o zákone na ochranu nefajčiarov dostatočné?
Q22. Kde by podľa Vás mala byť verejnosť informovaná o zákone na ochranu nefajčiarov?
Q23. Malo by podľa Vás Ministerstvo zdravotníctva informovať o obsahu škodlivých látok v tabakovom dyme vo výrobkoch z tabaku?
Q24. Kde by podľa Vás mala byť verejnosť informovaná o obsahu škodlivých látok v tabakovom dyme vo výrobkoch z tabaku?
Q25. Mal byť podľa Vás zakázaný predaj tabakových výrobkov v predajniach potravín?
Q26. Sprísnili by ste Vy osobne ešte v niečom zákon o ochrane nefajčiarov?
Q27. V čom konkrétne by ste sprísnili zákon o ochrane nefajčiarov?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service