پس آزمون درس ساختن وجهه عمومی
اگر شماره دانشجویی دارید آن را وارد کنید
Your answer
۱. کدامیک از گزینه های زیر درباره نواحی پنجره جوهری، به ترتیب، در جاهای خالی قرار میگیرد؟ «هرچقدر سه ناحیه کور، پنهان و ناشناخته …….. و ناحیه باز ….... باشد بهتر می توانید روی توانمندیهایتان تکیه کرده و آنها را به کار گیرید.» *
۲. کدامیک از موارد زیر درباره توضیح ناحیه کور پنجره جوهری صحیح است؟ *
۳. تعریف نشانه ها، ا رتباط با مراکز قدرت، ارتباط با نهادهای عمومی و مردمی، از گامهای …………..هستند. *
۴. طبق تحقیقاتی که اخیرا در دانشگاه بریتیش کلمبیا انجام شد، مهمترین خصیصه یک فرد سیاسی که برایش موفقیت در عرصه های مختلف انتخاباتی به همراه خواهد آورد، …………… است. *
۵. بسیاری از شبکه های اجتماعی شرایط حضور دو طرفه را برای شما و مخاطبین فراهم می کنند. کدامیک از موارد زیر از مزایای ارتباطات دوطرفه محسوب میشود؟ *
۶. محتوای یک سخنرانی جذاب بر سه محور اصلی می چرخد: *
۷. حضور کاندیداها در رقابت های انتخاباتی با نشانه های کلامی، دیداری و شنیداری همراه است. کدامیک از موارد زیر شامل این نشانه ها نیست؟ *
۸.کدامیک از مطالب زیر درباره اهمیت دیدارهای حضوری در ساختن وجهه عمومی صحیح نیست؟ *
۹. کدامیک از موارد زیر شامل راهکارهایی برای گسترده تر و قویتر کردن شبکه ی ارتباطی نیست؟ *
۱۰. یک اطلاع رسانی مناسب، اطلاع رسانی است که: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service