Opinions sobre el plantejament educatiu

Als dubtes que habitualment tenc sobre la millor manera de fer la feina de professor, s'hi afegeixen en aquestos dies els dubtes sobre la utilitat d'alguns canvis que planteja el govern espanyol en l'avantprojecte de la nova reforma educativa.

Encara que tenc molt clar que no és ni el moment ni la manera adequada de fer una n-èssima reforma educativa, i que, en cas de fer-se, no haurien de ser en cap cas els polítics els que la dissenyassin, sí tenc dubtes d'altres temes com el fet de que sigui o no adequat reduir la càrrega d'algunes assignatures com la tecnologia. Jo, encara que és la meva especialitat i disfrut molt amb els seus continguts (no tant a l'hora d'imposar-los a alguns alumnes), no tenc molt clara la seva necessitat. De fet jo no en vaig estudiar a l'institut i estic convinçut que aquell sistema educatiu era més profitós per als alumnes amb ganes i capacitat de prosseguir estudis superiors que l'actual.

Novament sol·licit l'opinió que més m'interessa, la dels ex-alumnes.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question