Huvudtränaravtal - SOL-flickornas truppsektion
Avtal gällande ditt förtroendeuppdrag som huvudtränare, 1 augusti 2017 – 31 juli 2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Som huvudtränare behöver du fylla i både nedanstående huvudtränaravtal och ledaravtalet på
sol-trupp.se/ledaravtal

Under ledaravtalet kan du läsa mer om vad det innebär att ha ett förtroendeuppdrag.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Åtaganden för huvudtränare:

∙ att vara minst 18 år gammal

∙ att ha gått Baskurs

∙ att planera terminens verksamhet (tillsammans med övriga tränarteamet)

∙ att ansvara för kontakt med föräldrar och gymnaster, förslagsvis med hjälp av standardutskicken

∙ att sköta administrationen för gruppen

∙ att hålla i föräldramöten

∙ att ansvara för och ta hand om träningarna (tillsammans med övriga tränarteamet)

∙ att se till att det alltid finns lämplig utbildad tränare på plats i hallen

∙ att ansvara för att ta med allt till läger och tävlingar

∙ att läsa och återkoppla på mejlutskick från sektionsstyrelsen

∙ att på egen hand anmäla truppen till föreningstävlingar och rikstävlingar och meddela detta till truppstyrelsen

∙ att på egen hand ordna domare till föreningstävlingar innan man anmäler truppen

∙ att ansvara för att kompositionen av tävlingsvarv och fristående överensstämmer med tävlingens bedömning

∙ att ansvara för att transport blir bokad till läger/tävling i samråd med kansliet

∙ att i god tid innan sista leveransdatum informera föräldrar om vilka kläder som behövs i truppen

∙ att organisera och leda planeringsmöte för truppens tränare

∙ att skriva under arvodesräkningar för truppens tränare och vara pryor/ass.tränare behjälpliga med att deras arvodesräkning fylls i och kommer in i terminsslutet

∙ att informera pryor och ass.tränare om deras ansvar och följa upp pryokort

∙ att föra närvaro för truppen i medlemsregistret (Sportadmin)

∙ att önska och/eller bekräfta träningstider inför alla lov i idrotts- och specialhallar (försenad/ej anmäld träningstid leder till att man förlorar sina tider under lovveckan)

∙ att vara uppdaterad på inställda träningar genom förbundets hemsida

∙ att fördela föräldrarnas arbetsområden över föräldrarna

∙ att aktivt reflektera över truppens tränings- och tävlingsverksamhet (tillsammans med övriga tränarteamet)

∙ att uppmuntra befintliga gymnaster och gymnaster som slutar att fortsätta som tränare.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rättigheter för huvudtränare:

∙ att arvode betalas ut enligt gällande dokument (som du hittar på www.webbkansliet.se)

∙ att få relevant information från föreningsstyrelsen och sektionsstyrelsen

∙ att ha tillgång till uppdaterat, sektionsspecifikt material genom sol-trupp.se

∙ att, på begäran, erhålla information och upplysningar i angelägenheter som ligger inom föreningens verksamhet

∙ att få råd och utbildning för att på ett bra sätt kunna hjälpa föreningens aktiva medlemmar.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sektionsstyrelsen ansvarar för att följa upp och ha en dialog med ledare för att säkerställa att uppsatta regler och riktlinjer som föreningen och sektionsstyrelsen har tagit fram efterlevs.

Huvudstyrelsen har mandat att tillsätta, förlänga och avsluta ledarens förtroendeuppdrag i enlighet med verksamhetshandboken. Sektionsstyrelsen har mandat att dra in arvodesutbetalningar om ovanstående avtal inte efterlevs.
Underskrift av avtal
För- och efternamn: *
Your answer
Jag har läst och accepterar avtalet: *
Jag har genomgått följande obligatoriska utbildningar: *
Required
Övrigt:
Har du några övriga synpunkter du vill skicka med gällande ditt uppdrag som huvudtränare?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy