แบบฟอร์มการรับรู้ ความเข้าใจ ต่อการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยและการนำไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน
โปรดอ่านคำชี้แจง

คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้ประกาศใช้เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ยาของประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559
เพื่อให้มีการนำเกณฑ์จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ตอบแบบสอบถามการรับรู้ ความเข้าใจ ต่อการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย และการนำไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะนำขึ้นเว็บไซต์สำนักยาต่อไป

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms