Οι Επιχειρήσεις μας κηρύσσουν τον πόλεμο στο πλαστικό μιας χρήσης                                    
Δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Καθώς η περιβαλλοντική συνείδηση των φορέων και των πολιτών αυξάνεται ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει αντιληπτό ότι η Ρόδος πρέπει να επιτύχει καθαρό κέρδος φυσικού κεφαλαίου και να προωθήσει τις πρακτικές κυκλικής οικονομίας. Ως εκ τούτου, πρέπει να βελτιώσουμε τους φυσικούς πόρους και τα οικοσυστήματα του νησιού, ενώ ταυτόχρονα να υιοθετήσουμε στρατηγικές για την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και την μέγιστη αποδοτικότητα των πόρων αυτών. Αυτό υποδηλώνει μια ανάγκη δέσμευσης για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την υπεύθυνη διαχείριση πόρων, η οποία θα οδηγήσει σε οφέλη τόσο για το περιβάλλον όσο και για την κοινωνία και την οικονομία της Ρόδου.

Με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO) και τους νόμους που ψηφίστηκαν από την ΕΕ και την Ελληνική Κυβέρνηση, το «The Rhodes Co Lab Sustainable Destination» κάνει ένα περαιτέρω τολμηρό βήμα για την πλήρη εξάλειψη της χρήσης πλαστικών μιας χρήσης από τις επιχειρήσεις στο νησί της Ρόδου.

Ο κύριος στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου και ενός εκτενούς δικτύου επιχειρήσεων για τη σταδιακή κατάργηση των πλαστικών στο νησί έως το 2027 (όλα τα πλαστικά που μπορούν να αποφευχθούν, συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών μιας χρήσης και των συσκευασιών).
 
Για την επίτευξη αυτού του στόχου το «The Rhodes Co Lab» σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου αναλαμβάνει την οργάνωση, καθοδήγηση και σε τελικό στάδιο διαφημιστική προώθηση των επιχειρήσεων και οργανώσεων που θα συμμετάσχουν ενεργά στον πρόγραμμα. Με την εμπλοκή των τοπικών φορέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και υλοποίησης δράσεων, η προσέγγιση αυτή θα επιτύχει τη δημιουργία πιο βιώσιμων και αποτελεσματικών λύσεων που προσαρμόζονται στις συγκεκριμένες ανάγκες και συνθήκες της Ρόδου. Με την προσέγγιση αυτή το «The Rhodes Co Lab» τονίζει τη σημασία της τοπικής συμμετοχής, της ενδυνάμωσης και της συλλογικής δράσης στην προώθηση της σημαντικής αλλαγής προς τη μείωση της πλαστικής ρύπανσης και την προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Η παρακάτω δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα έχει δύο στόχους: 
1. Στο κτίσιμο του δικτύου των επιχειρήσεων 
2. Μέσω του ερωτηματολογίου, στην αποτύπωση των υφιστάμενων μεμονωμένων πρωτοβουλιών κατά των πλαστικών μιας χρήσης από τις επιχειρήσεις της Ρόδου και στη δημιουργία μιας ανοιχτής πλατφόρμας όπου οι επιχειρήσεις θα μπορούν να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις για την περαιτέρω μείωση τους. Δημιουργείται έτσι μια πλατφόρμα - εργαλείο υποστήριξης το οποίο εξασφαλίζει πρόσβαση σε όλους, πλήρη διαφάνεια, και επικοινωνία των δεσμεύσεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων και επιχειρήσεων.

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την παρακάτω δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα, ταυτόχρονα με την κατάθεση της δικής σας εμπειρίας και των δικών σας προτάσεων μέσω του ερωτηματολογίου που την συνοδεύει. Η συνεισφορά σας θα βοηθήσει το «The Rhodes Co Lab» να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις στη μετάβαση από τα πλαστικά μιας χρήσης και θα διασφαλίσει ότι οι εμπειρίες των επιχειρήσεων θα καθορίσουν την προσέγγισή μας.


Sign in to Google to save your progress. Learn more
Δηλώνω το ενδιαφέρον μου συμμετοχής στο πρόγραμμα. *
Required
Ονοματεπώνυμο: *
Επωνυμία Επιχείρησης: *
email: *
Τηλέφωνο: *
Σε ποια κατηγορία ανήκει η επιχείρησή σας; *
Ποιο είναι το μέγεθος της επιχείρησής σας; *

Ποια είναι η περίοδος λειτουργίας της επιχείρησής σας;

*

Ποια από τα ακόλουθα ήδη πλαστικών μιας χρήσης καταλήγουν στους πελάτες σας;

*
Required

Ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο πρόβλημα που δημιουργούν τα πλαστικά μιας χρήσης;

*
Required

Ποια πλαστικά μιας χρήσης θεωρείτε ότι πρέπει να μειωθούν πρώτα;

*
Required

Για ποια από τα ακόλουθα πλαστικά μιας χρήσης χρησιμοποιείτε ήδη βιώσιμες εναλλακτικές;

Ποιες προσπάθειες έχετε ήδη κάνει για τη μείωση των πλαστικών μιας χρήσης;

Τι σας αποτρέπει από το να χρησιμοποιήσετε βιώσιμες εναλλακτικές;

*
Required

Τι θα σας ενθάρρυνε να αντικαταστήσετε τα πλαστικά μιας χρήσης;

*
Required

Αν ήδη κάνετε εμφανή προσπάθεια μείωσης των πλαστικών μιας χρήσης, πόσο και πώς πιστεύετε ότι έχει θετικό αντίκτυπο στην αντίληψη των πελατών σας για την επιχείρησή σας και κατ’ επέκταση στην εικόνα σας;

Ποιες λύσεις προτείνετε εσείς για τη μείωση των πλαστικών μιας χρήσης;

*
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Συμμορφωνόμαστε πλήρως με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και τη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων. Οποιαδήποτε πληροφορία που συλλέγεται μέσω αυτού του ερωτηματολογίου θα χρησιμοποιηθεί με τον απαιτούμενο τρόπο και θα διατηρηθεί με ασφάλεια σύμφωνα με τις διατάξεις του GDPR.
Ευχαριστούμε
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy