แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการของคณะเทคโนโลยีสังคม ด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีสังคม มทร.ตะวันออก เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตรงกับความต้องการและเกิดความพึงพอใจมากที่สุด งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จึงขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจความพึงพอใจคุณภาพในการให้บริการเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ *
ชั้นปี *
ด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ได้รับบริการข้อมูลข่าวสารด้านแหล่งรับสมัครงาน
ได้รับบริการข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทางสื่อออนไลน์ของคณะเทคโนโลยีสังคม
มีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษา
มีการจัดหางานพิเศษบริการให้นักศึกษาทำระหว่างเรียน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งงานผ่านสื่อต่างๆ
ข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy