ใบสมัครเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2563
แบบฟอร์มยื่นความจำนงเข้าเรียนห้องเรียน พสวท. สู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งใบสมัครให้ทาง E-mail ที่แจ้งนี้ และให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครที่ได้รับ ลงลายมือชื่อผู้สมัครและผู้ปกครอง แล้วส่งไปยังศูนย์โรงเรียนที่สมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ไฟล์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นสมัครสอบ
- ไฟล์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นสมัครเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. สู่ความเป็นเลิศ
กรอกรายละเอียด
ขอให้ผู้สมัครสอบกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
1.คำนำหน้า *
Your answer
2.ชื่อ *
Your answer
3.นามสกุล *
Your answer
4.เลขประจำตัวประชาชน *
Your answer
5.ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้- บ้านเลขที่ *
Your answer
6.หมู่ที่
Your answer
7.ตรอก/ซอย
Your answer
8.ถนน
Your answer
9.ตำบล/แขวง *
Your answer
10.อำเภอ/เขต *
Your answer
11.จังหวัด *
Your answer
12.รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
13.เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ *
Your answer
14.E-mail ที่ติดต่อได้ (ใบสมัครจะถูกส่งที่เมลนี้อัตโนมัติ) *
Your answer
15.สมัครเข้าห้องเรียน พสวท. สู่ความเป็นเลิศ ศูนย์โรงเรียน *
16.ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่โรงเรียน *
Your answer
17.คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1) *
Your answer
18.คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1) *
Your answer
19.คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1) *
Your answer
20.คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy