DOTAZNÍK pro účastníky kurzu G.J. Mendel: člověk, opat a vědec

Dotazník pro účastníky vzdělávání Univerzity třetího věku (U3V) na Masarykové univerzitě.


Vážení posluchači Univerzity třetího věku,
dovolte, abychom Vás požádali o vyplnění následujícího dotazníku. Na základě Vašich názorů budeme moci cíleně optimalizovat proces výuky, její organizaci, ale také např. vybírat témata kurzů tak, aby se co nejvíce přiblížila Vašim požadavkům.
Při vyplňování prosím pečlivě čtěte uvedené pokyny.
Děkujeme Vám za Vaši spolupráci.

  1. Jste spokojen(a) nebo nespokojen(a) s celkovou úrovní vzdělávání na Univerzitě třetího věku Masarykovy univerzity?

  Označte tu variantu, která nejvíce odpovídá Vašemu názoru.
  This is a required question

  2. Nakolik jste spokojen(a) nebo nespokojen(a) s následujícími položkami, které souvisí se vzděláváním na U3V.

  Označte jednu z možností na stupnici 1–5 (hodnocení stejné jako ve škole), kdy „1“ = rozhodně spokojen(a) a „5“ = rozhodně nespokojen(a). Pokud označíte políčko s číslem 6, znamená to, že se k dané položce nechcete vyjadřovat.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3. Jak jste byl(a) spokojen(a) nebo nespokojen(a) s přednáškami v akademickém roce 2014/2015?

  Hodnoťte prosím pouze ty přednášky, které jste navštívil(a). Označte jednu z možností na stupnici 1–5 (hodnocení stejné jako ve škole), kdy „1“ = rozhodně spokojen(a) a „5“ = rozhodně nespokojen(a). Pokud označíte políčko s číslem 6, znamená to, že se k dané položce nechcete vyjadřovat.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

  This is a required question
  This is a required question

  5. Jaké bylo Vaše pracovní zařazení před odchodem do starobního důchodu?

  This is a required question

  6. Jaká je velikost sídla, v němž žijete?

  This is a required question

  7. Bydlíte

  Pokud zvolíte možnost "mimo Brno", vepište prosím do kolonky "Jiné", v jaké vzdálenosti od Brna bydlíte.
  This is a required question

  8. Kolik let Vám bylo při Vašich posledních narozeninách?

  Uveďte prosím číslo, nevypisujte slovy.
  This is a required question

  9. Jste

  This is a required question

  10. Je něco, co byste chtěl(a) sdělit organizátorům U3V?

  This is a required question

  11. Které z následujících vědních oborů byste do budoucna uvítal(a) v nabídce U3V?

  Označte tu variantu odpovědi, která nejvíce odpovídá Vašemu názoru.
  Společenské vědy (právo, psychologie, ekonomie, sociologie atd.)
  Fyzikální vědy
  Chemické vědy
  Vědy o Zemi
  Biologické vědy
  Lékařské vědy
  Zemědělské vědy
  Technické vědy
  Humanitní vědy (historie, jazyky, filozofie, kultura a umění atd.)
  Matematické a informatické vědy
  Please enter one response per row