ลงทะเบียนความประสงค์เข้ารับวัคซีนโควิต 19 ภาคประชาชนพื้นที่ เขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง จะได้รับการจัดสรรวัคซีนในระยะแรก ส่วนประชาชนทั่วไปจะได้รับการจัดสรรวัคซีนในลำดับถัดไป
**** กรุณาตรวจเช็คข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนกดส่ง เพื่อสิทธิ์ประโยชน์ของตัวท่านเอง ****
คำชี้แจง
1. แบบฟอร์มนี้ การลงทะเบียนความประสงค์เข้ารับวัคซีนโควิต 19 เป็นการลงข้อมูลสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าหรือใช้งาน Application Line หมอพร้อม ทางโรงพยาบาลอุดรธานีจะนำข้อมูลที่ท่านให้ ไปเพิ่มในทะเบียนผู้มีสิทธ์ได้รับวัคซีนของทางราชการ
2. ประชาชนแสดงความประสงค์และลงทะเบียนแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์แล้ว รายชื่อของท่านจะอยู่ในทะเบียนผู้มีสิทธ์ได้รับวัคซีนของทางราชการ หลังจากนั้นขอให้ท่านไปลงทะเบียนจองเวลาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนใน line หมอพร้อม
3. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนโควิต 19 ภาคประชาชนพื้นที่ เขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สำหรับผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง* จะได้รับการจัดสรรวัคซีนในระยะแรก
โรคประจำตัวเรื้อรัง ได้แก่
-โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
-โรคหัวใจและหลอดเลือด
-โรคไตเรื้อรัง ระยะ 5
-โรคหลอดเลือดสมอง
-โรคอ้วน ที่มีน้ำหนักตัว > 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35.0
-โรคมะเร็งทุกชนิด
-โรคเบาหวาน
4. ส่วนประชาชนทั่วไปจะได้รับการจัดสรรวัคซีนในลำดับถัดไป
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Khon Kaen University. Report Abuse