Medlemsenkät
Styrelsen önskar att du som medlem i Åbyn Byske Brukshundsklubb svarar på denna medlems enkät. Syftet med enkäten är att se vilka förbättringsområden klubben har att jobba vidare med samt att ge varje medlem möjlighet att anonymt framföra sina tankar.

Medlemsenkäten är öppen fram till 2018 12 31. Svaren sammanställs sedan av styrelsen som presenterar resultatet på medlemsmötet.

Observera att du är anonym i enkäten. Vid fråga 7 kan du lämna namn vid intresse.
På majoriteten av frågorna kan du lämna flera alternativ samt fritext.

Mvh
Styrelsen

Hur länge har du varit medlem? *
Vad är ditt huvudsakliga syfte med medlemskapet? *
Required
Vad fick dig att bli medlem i just Åbyn Byske BK? *
Required
Är du engagerad i klubben? *
Required
Skulle du vilja engagera dig i? (fyll i ditt namn på övrigt om du vill bli kontaktad, lämna frågan tom vid nej)
Vad var ditt första intryck av klubben? *
Required
Hur upplever du dig mottagen när du deltar på träningar eller andra aktiviteter på klubben? *
Required
Är du delaktig på möten som anordnas? Exempelvis medlemsmöten, *
Required
Om du har en fråga eller förslag, vet du hur du ska gå tillväga för att lyftadet/vart du ska vända dig? *
Om du har lyft en fråga/förslag hur upplever du att det blivit mottaget? *
Required
Tycker du att det är lätt att hitta information om exempelvis kurser och möten? *
Required
Tycker du att du får bra information om beslut som tas i klubben, exempelvis styrelse-, medlems- eller årsmöte? *
Required
Vad tycker du är viktigt i klubben? *
Required
Vill/vågar du engagera dig i de aktiviteter du är intresserad av? Exempelvis inför att öppna lokalen för torsdagskvällar, tävlingar eller andra arrangemang *
Required
Övrigt som du tycker behöver lyftas?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service