รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ตามกฎกระทรวง วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ได้กำหนดให้สถานศึกษา จัดให้มีการประเมินตนเอง และจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพประจำปี (SAR) ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้แจ้งให้สถานศึกษาดำเนินการและรายงานผล
เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ของสถานศึกษาในสังกัด อันจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการศึกษาของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ในปีการศึกษาต่อไป
(CR by Seksan Meesaraphan โทร.0831506041)
ชื่อสถานศึกษา *
Your answer
กลุ่มสถานศึกษาที่
ชื่อ สกุล (ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้รักษาราชการแทน) *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์(ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้รักษาราชการแทน)
Your answer
ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ขนาดโรงเรียน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy