ใบสมัครวิ่งการกุศล: TPA Charity RUN 2018 (APPLICATION)

1. ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร (์์Name-Surname of Applicant)
Your answer
2. ประเภทผู้สมัคร (Person Type)
3. ระยะทางวิ่ง (Race Type)
4. เพศ (Gender)
5. สัญชาติ (์Nationality)
6. วันเดิอนปีเกิด (Month/Day/Year of Birth)
MM
/
DD
/
YYYY
7. อายุ (Age)
Your answer
8. ที่อยู่ (Address)
Your answer
9. E-mail Address
Your answer
10. เบอร์โทร (Phone Number)
Your answer
11. ขนาดเสื้อ (T-Shirt Size)
11.1 การรับเสื้อและเบอร์วิ่ง (Race Kit)
12. การชำระเงิน (Payment) (กรุณาชำระเงินภายใน 3 วัน หลังจากวันที่ท่านลงทะเบียนมา)
(หากมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail: tparun@tpa.or.th หรือ Fax: 02-259-9117)
13. ระบุชื่อบุคคล และเบอร์โทรที่ติดต่อได้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (Emergency Contact Person)
Your answer
14. ลงชื่อคำรับรองของผู้สมัคร ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยความสมัครใจ และมีร่างกายที่สมบูรณ์พร้อม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms