บันทึกข้อมูลผู้ป่วยเตียง 3

สำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. บันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่ส่งวินิจฉัยเตียง 3 ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยแบบประคับประคอง ที่ต้องได้รับการวส่งวินิจฉัยโดยแพทย์
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question