Tilmelding til "Skriftlighed og bedømmelse i biologi A"

Kursets formål er at styrke den enkelte lærers arbejde med skriftlige opgaver. Der er fokus på biologi A, men også for lærere med bioteknologi er kurset relevant.
Forud for kurset vil hver deltager modtage anonymiserede elevbesvarelser af sommerens eksamensopgaver, som gennemlæses og gives en bedømmelse. Disse bedømmelser vil så kunne indgå i en fælles diskussion af bedømmelseskriterierne og karaktergivning.
På kurset, vil der også blive kigget på de nye vejledende opgaver, der som noget nyt rummer populationsgenetik, statistisk resultatbehandling samt muskler og blodkredsløb.
På kurset deltager Fagkonsulenten og skriftlige censorer.
Pris: Deltagelse, inkl. kaffe er gratis for medlemmer af FaDB. Pris for ikke medlemmer: 250 kr. (opkræves elektronisk via skolen efter tilmeldingen).
Tilmelding senest 15/11.
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question