Kwestionariusz ankiety dla rodziców/opiekunów/nauczycieli uczestniczących w programie Przyjaciel parku narodowego

Drodzy Państwo,
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podzielenie się własnymi spostrzeżeniami na temat programu Przyjaciel Parku. Prosimy o wybranie przez Pana/nią odpowiedzi, w których cyfry oznaczają następujące oceny:
1 – bardzo słabo, 2 – słabo, 3 – przeciętnie, 4 - dobrze, 5 – bardzo dobrze.
W polach "inne" prosimy wpisać własne komentarze.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question