Listina účastníkov na akciu Betlehemské Svetlo so svätým Františkom Hlohovec - Františkánsky Kláštor 21.-22.12.2019
Betlehemské Svetlo so svätým Františkom je akcia určená primárne pre vekové kategórie rangerov, roverov a oldskautov, ktorí chcú v plnosti prežiť tú pravú prítomnosť Betlehemského Svetla.

* Kde sa akcia bude odohrávať? *
-----------------------------------------------------
No predsa, na tom najsprávnejšom, najpovolanejšom mieste - u bratov Františkánov, ktorí sú strážcami večne horiaceho Betlehemského Svetla. Našou Bazilikou narodenia Pána bude Kláštor rádu Františkánov v Hlohovci.

* Kedy sa stretneme? *
-------------------------------------
Stretneme sa v roku Pána 2019, XXI.-XXII. XII. Tvoj príchod budeme srdečne očakávať medzi IV. a V. hodinou po pravom poludní dňa XXI. XII.

Každý, kto sa zapíše na túto listinu, sa záväzne prihlási na samotnú akciu. Po zapísaní sa, mu budú zaslané doplňujúce informácie.

*** Uzatváracou klauzulou zápisu je 15. december 2019. ***
Účastník musí mať prežitých aspoň 17 liet a 17 zím. T.j. minimálne 17 rokov.

Vyjadri sa najmä k otázkam s hviezdičkou prosím.

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
---------------------------------------------------------------------------------------------
V zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane osobných údajov") a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len "GDPR").

Vyplnením tejto listiny udeľujem organizátorom vyššie uvedenej akcie súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom zverejňovania informačných materiálov pre interné potreby a propagáciu tejto akcie. Súhlas udeľujem na spracovanie týchto osobných údajov: individuálne a spoločné fotografie a videá, meno, priezvisko, skautské meno/prezývku, dátum narodenia, mobilný kontakt&e-mail, domovský zbor, funkcia/hodnosť v oddieli/zbore, potravinovú intoleranciu, prípadne doplňujúcu informáciu výhradne iba pre organizáciu akcie.

S vyššie uvedeným spracovaním osobných údajov udeľujete svoj výslovný súhlas. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas môžno vziať kedykoľvek späť, a to prostredníctvom e-mailu alebo písomne kontaktovaním Ústredia Slovenského Skautingu (kontakty na www.skauting.sk) a zároveň zborového vodcu organizačnej zložky Slovenského Skautingu, ktorú navštevujete.
pokiaľ máš, uveď svoje skautské meno alebo prezývku
Your answer
uveď svoje meno a priezvisko *
Your answer
uveď svoj dátum narodenia *
MM
/
DD
/
YYYY
uveď svoj mobilný kontakt a e-mail *
Your answer
Z akého domovského zboru pochádzaš? *
Your answer
akú funkciu alebo hodnosť zastávaš vo svojom oddieli/zbore/oblasti? *
Máš nejaké potravinové intolerancie, alebo iné stravovacie potreby prosím? *
Your answer
Ak máš ešte niečo na srdci tak nám prosím napíš tu :-) (doplňujúca informácia)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy