INSCHRIJVINGSFORMULIER 2021-2022
ALGEMENE GEGEVENS
Naam *
(van de leerling)
Voornaam *
(van de leerling)
Geboortedatum *
MM
/
DD
/
YYYY
Nationaliteit *
Geslacht *
Geboorteplaats *
Rijksregisternummer *
11 cijfers, na elkaar zonder spaties
Adres (straat, huisnummer, ev. busnummer) *
Postnummer *
Gemeente *
Huistelefoon (vast nummer)
(zonder schuine streep en punten, begin met zonenummer)
Klas *
Vorige school
FAMILIE
Achternaam vader
Voornaam vader
Gsm-nummer vader
(zonder schuine streep en punten)
Beroep vader
Werkgever/telefoonnummer vader
(indien anders dan gsm-nr)
Achternaam moeder
Voornaam moeder
Gsm-nummer moeder
(zonder schuine streep en punten)
Beroep moeder
Werkgever/telefoonnummer moeder
(indien anders dan gsm-nr)
Bij afwezigheid thuis verwittigen
Gezinsvorm *
Gezinshoofd *
MEDISCH
Huisdokter
Vervoer bij ongeval of ziekte naar de dokter of spoeddienst *
Af en toe moeten kinderen verzorgd worden door een dokter of bij de spoeddienst. Het vervoer van een gekwetst kind houdt (geringe) risico's in. Ernstige gevallen worden sowieso afgehandeld met de ziekenwagen, dit gebeurt gelukkig hoogst zelden. Vanzelfsprekend contacteren we ALTIJD eerst de ouders.
Allerlei (CLB, medisch, allergie, opvang,...)
DIVERSEN
Instapdatum *
Keuze van een levensbeschouwelijk vak of aanvraag van een vrijstelling *
(ENKEL voor leerlingen in de LAGERE school!)
Het betreft een enkele inschrijving *
Wanneer het een schoolverandering betreft:
(Opgelet! Inschrijving op 1 september is géén schoolverandering)
Clear selection
OUDERPLATFORM
Via het ouderplatform kan de school communiceren met de ouders. Op die manier denken we aan het milieu en kan u zelf beslissen wie welke informatie ontvangt. Voor elk bericht ontvangt u een mail met een link naar het platform. Dit is beschikbaar op gsm, tablet of pc.
Duid hier aan voor wie u berichten via het ouderplatform wil ontvangen. Dat kan één van de ouders zijn, maar ook allebei.
Mailadres 1 *
(Vrijblijvend) Mailadres 2
SCHOOLREKENING
Om de twee maanden ontvangt u per mail de schoolrekening.
Ik wil graag de schoolrekeningen ontvangen op dit mailadres: *
Naam en voornaam van de ontvanger van de schoolrekening *
Rijksregisternummer van de ontvanger van de schoolrekening *
11 cijfers na elkaar, zonder spaties
GDPR-WETGEVING
Hierbij verklaar ik dat foto's en video's van mijn kind(eren) door de school mogen gebruikt worden: *
Required
KENNISNAME VAN DE NEUTRALITEITSVERKLARING, HET PEDAGOGISCH PROJECT, HET SCHOOLREGLEMENT EN DE BIJHORENDE AFSPRAKENNOTA
Deze documenten worden u digitaal aangeboden via de website van de school.
Indien u toch een papieren versie wenst, kan u dit steeds bekomen op het secretariaat.
*
Required
VRAGENLIJST OVER DE ACHTERGROND VAN UW KIND
(SES-gegevens)
Het kind spreekt met de MOEDER meestal *
Required
Het kind spreekt met de VADER meestal *
Required
Het kind spreekt met BROER(S) en/of ZUS(SEN) meestal *
Required
Het kind spreekt met VRIENDEN meestal *
Required
Buiten het gezin opgenomen *
(Woont het kind tijdelijk of permanent buiten het gezin)
Trekkende bevolking *
(Bent u binnenschipper, kermis- of circusuitbater of -artiest of woonwagenbewoner)
Kruis het hoogst behaalde onderwijsdiploma of -getuigschrift van de MOEDER van het kind aan *
Naam en voornaam *
(van de ondertekenaar)
Datum *
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Gemeentelijke basisschool Lint. Report Abuse