ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH VÒNG TAY NHÂN ÁI - ĐÓN XUÂN YÊU THƯƠNG 2012

Vui lòng xem bản kế hoạch chi tiết trước khi đăng ký tham gia cùng mọi người!
Chương trình lần này sẽ tổ chức ở Huyện Hóc Môn từ 7h00 tới 17h00, ngày 08//1/2012.

Ps: Một khi bạn đăng ký tham gia chương trình, vui lòng cập nhật email hoặc diễn đàn để biết thông tin mới nhất về chương trình.

"Hãy Chung Tay Vì Một Mùa Xuân Yêu Thương"

Trân trọng cảm ơn!

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question