АНКЕТА
за СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ, МЕНИДЖЪРИ, ЗНАКОВИ ФИГУРИ ОТ СОЦИАЛНИЯ СЕКТОР
Вие сте?
1. От кога участвате в проекти, свързани със социалното предприемачество?
2. Опишете накратко мисията на Вашата организация.
Your answer
3. Към коя категория социално предприятие или организация принадлежите?
4. Посочете ползите, резултатите и въздействието от проектите за социално предприемачество?
Your answer
5. Посочете основните предизвикателства пред проектите по социално предприемачество?
Your answer
6. Какви според Вас са потенциалните ползи от съчетаване на обучението по социално предприемачество с обучение по чужд език и дигитална компетентност в един курс на обучение?
Your answer
7. Каква полезна информация и/или ресурси използвате във Вашата работа? Моля, посочете линк или заглавие и автор (ако е приложимо).
Your answer
8. Подредете по важност (по лична преценка) качествата, които трябва да притежава един успешен социален предприемач:
Ентусиазъм
Много важно
Не е от значение
Енергичност
Много важно
Не е от значение
Креативност и иновативност
Много важно
Не е от значение
Съпричастност
Много важно
Не е от значение
Упоритост
Много важно
Не е от значение
Готовност за поемане на рискове
Много важно
Не е от значение
Гъвкавост
Много важно
Не е от значение
Други - моля посочете и оценете по важност от 1 до 5
Your answer
9. Кои са Вашите целеви групи? Моля, отбележете всички приложими:
други (посочете кои):
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms