Tule tekemään metsämarssia!

*IN EGLISH BELOW / PÅ SVENSKA LÄNGRE NED *

Tule mukaan vaatimaan hallitusta pelastamaan Suomen metsät! Lauantaina 24.9. järjestetään suuri metsämarssi Helsingissä ja paikalliset marssit Tampereella, Oulussa sekä Jyväskylässä. Myös muita paikallistapahtumia saa mielellään polkaista käyntiin.

Marssi viestii, että on aika lunastaa lupaukset ja asettaa rajat ilmasto- ja luontotavoitteet vesittäville hakkuille!

Vaadimme, että hallitus:
1. suojelee välittömästi kaikki suojelemattomat luonnonmetsät ja vanhat metsät valtion mailla
2. ottaa käyttöön metsäkatomaksun ja muita vaikuttavia keinoja maankäyttösektorin nielujen lisäämiseksi
3. käynnistää toimet, joilla suojellaan 30 prosenttia Suomen metsistä
4. vähentää merkittävästi talousmetsien hakkuita valtion mailla
5. turvaa rahoituksen luonnontilaisten ja vanhojen metsien vapaaehtoiseksi suojelemiseksi yksityismailla

Marssin koolle kutsujina toimivat mm. Climate Move, Ei polteta tulevaisuutta -kampanja, Elokapina, Finnwatch, Greenpeace, Ilmastovanhemmat, Ilmastoisovanhemmat Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, Luonto-Liitto, Meidän metsämme -liike, Maan ystävät, Natur och Miljö ja Suomen luonnonsuojeluliitto. Järjestäjien joukko kasvaa koko ajan.

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi marssin järjestelyihin täyttämällä tämä lomake. Marssin logistiikka-, mobilisaatio-, some- ja media- tiimeihin kaivataan vielä väkeä. Vapaaehtoisena pääset vaikuttamaan Suomen metsien puolesta ja oppimaan tapahtumien järjestämisestä. Ennakko-osaamista ei tarvita, mutta kokemustaan ja erityistaitojaan saa mielellään tarjota.

Lomakkeen tietoja käytetään vain metsämarssista ja siihen liittyvistä vapaaehtoistehtävistä tiedottamiseen.

*ENGLISH*

Join us in making the Finland's largest environmental demonstration of the year in Helsinki, Tampere, Jyväskylä and Oulu to defend our forests and carbon sinks!

The march demands that Finnish government...
1. immediately protects all unprotected natural forests and old-growth forests on state land.
2. takes action to protect 30% of Finland's forests.
3.introduces a forest carbon tax and other effective measures to safeguard and increase carbon sinks in the land use sector.
4. significantly reduces logging of commercial forests on state land.
5. secures funding for the voluntary protection of natural and old-growth forests on private land.

Sign up to volunteer to organize the March by filling this form. There is a need for volunteers in the logistics, mobilisation, social media, and media teams of the March. As a volunteer you get to have an impact on Finnish forests, and learn about event organizing. You do not need advance competence but we welcome your experience and special skills.

The information given on the form will only be used when communicating about the Forest March and related volunteer tasks.

*SVENSKA*
Kom med och göra årets största miljödemonstration i Finland i Helsingfors,Tammerfors, Jyväskylä och Uleobårg för att skydda våra skogar och
kolsänkor!

VI KRÄVER att Finlands regering...
1. omedelbart skyddar alla oskyddade naturskogar och urskogar på statsägd mark.
2. inleder åtgärder för att skydda 30 procent av Finlands skogar.
3. tar i bruk avskogningsavgifter samt andra påverkningsmedel för att trygga och öka
kolsänkorna inom markanvändningssektorn.
4. avsevärt minskar avverkningen i ekonomiskogar på statens mark.
5. tryggar finansieringen för att frivilligt skydda privata orörda skogar och urskogar.

Som inbjudare till marschen är bl.a. Climate Move, Ei polteta tulevaisuutta -kampanjen,
Elokapina, Finnwatch, Greenpeace, Ilmastovanhemmat, Ilmastoisovanhemmat Helsingfors
universitets studentkår, Luonto-Liitto, Meidän metsämme -rörelsen, Maan ystävät, Natur och
Miljö och Finlands naturskyddsförbund. Organisatörsgruppen växer hela tiden.

Anmäl dig som frivillig med den här blanketten. Det behövs fortfarande volontärer till teamen
för logistik, mobilisering, sociala medier och media. Som volontär får du vara med och
påverka för de Finska skogarna och lära dig om organiserande av evenemang. Det behövs
ingen förhandskunskap, men du får mer än gärna erbjuda erfarenheter och
specialkunskaper.

Blankettens information används endast för skogsmarschen och för kommunikation av volontärsuppgifterna som är relaterade med marschen.


Sign in to Google to save your progress. Learn more
Nimi / Name / Namn *
Sähköposti/ E-mail / E-post *
Puhelinnumero / Phone number / Telefonnummer

Haluan ilmoittautua vapaaehtoiseksi /  I wish to volunteer / Jag anmäler mig som volontär
*
Required
Jos vastasit, että haluat järjestää marssin omalla paikkakunnallasi, niin kerro missä /If you replied that you would like to organize a march at your own locality, tell us where that is /Ifall du svarade att du vill organisera en marsch på egen ort, så meddela vilken::

Mikä sai sinut kiinnostumaan metsämarssista? / What made you interested in the Forest March / Vad fick dig att bli intresserad av skogsmarschen? *
Jos sinulla on erityistaitoja ja pätevyyksiä, joita haluaisit käyttää marssijärjestelyjen edistämiseksi, voit kertoa niistä tässä. (esim. kuvankäsittelytaito, järjestyksenvalvojakortti, ajokortti ...) /If you have any special skills or competences that you would like to use when organizing the March, you can tell about them here. (e.g. photoshopping, security steward license, driver’s licence...) / Ifall du har specialkunskaper eller kompetenser som du vill erbjuda för
att hjälpa till med organiserandet av marschen, kan du återge dem här (t.ex.
bildredigeringskunskaper, ordningsvaktskort, körkort...)

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Greenpeace. Report Abuse