Ankieta dla przedsiębiorców z terenu województwa śląskiego.
Szanowni Państwo, prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Składa się ona z pytań otwartych, oraz pytań zamkniętych. Uzyskane wyniki posłużą do opracowania systemu efektywnych działań w obszarze kształcenia zawodowego w skali regionu, a także do jeszcze bardziej precyzyjnego określenia zakresu wsparcia współfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych.
1. Na absolwentów którego zawodu w ramach systemu szkolnictwa zawodowego (w tym techników i rzemiosła) jest największe zapotrzebowanie w Państwa działalności?
Your answer
2. Czy w ostatnich 5 latach, w ramach prowadzonej działalności pojawiło się zapotrzebowanie na pracowników posiadających nowe kompetencje?
Jeśli tak, proszę podać o jaki zawód/zawody oraz co było powodem poszerzenia zapotrzebowania?
Your answer
4. Czy w ostatnich 5 latach musieli Państwo zrezygnować z zatrudnienia pracowników posiadających konkretne wykształcenie zawodowe?
Jeśli tak, proszę podać jakiego zawodu?
Your answer
5. Czy Państwa zdaniem oferta dydaktyczna szkół zawodowych (w tym techników i rzemiosła) jest adekwatna (dostosowana) do oczekiwań rynku pracy? Proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 1 to najmniej dostosowana, a 5 najbardziej.
najmniej dostosowana
najbardziej dostosowana
Proszę podać krótkie uzasadnienie swojej oceny
Your answer
6. Jak oceniają Państwo dydaktyczny potencjał kadrowy w szkołach zawodowych (w tym technikach i rzemiośle) w stosunku do Państwa potrzeb jako pracodawców?
7. Proszę podać krótkie uzasadnienie swojego wyboru dokonanego w pytaniu 6.
Your answer
8. Jak oceniają Państwo dydaktyczny potencjał lokalowy szkół zawodowych (w tym techników i rzemiosła) w zakresie praktycznej nauki zawodu w stosunku do Państwa potrzeb jako pracodawcy?
9. Proszę o krótkie uzasadnienie wyboru dokonanego w pytaniu 9.
Your answer
10. Jak oceniają Państwo dydaktyczny potencjał techniczny (wyposażenie sal dydaktycznych) w zakresie praktycznej nauki zawodu w kontekście Państwa potrzeb jako pracodawcy?
11. Czy Państwa zdaniem wyposażenie techniczne sal praktycznej nauki zawodu szkół zawodowych (w tym techników oraz rzemiosła) jest adekwatne do obecnych wymagań technologicznych gospodarki? Proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najmniej adekwatne, a 5 najbardziej
najmniej adekwatne
najbardziej adekwatne
Proszę krótko uzasadnić swoją ocenę.
Your answer
12. Czy współpracują Państwo ze szkołami zawodowymi (w tym technikami i rzemiosłem)?
Jak oceniają Państwo współpracę ze szkołami zawodowymi (w tym technikami i rzemiosłem)? Proszę ocenić w skali 1-5, gdzie 1 to ocena najniższa, a 5 najwyższa.
ocena najniższa
ocena najwyższa
13. Z jakim typem szkół Państwo współpracują? *
14. Czy według Państwa istnieje bariera w kontaktach ze szkołami w zakresie praktycznej nauki zawodu? *
Proszę o krótkie uzasadnienie.
Your answer
15. Co jest dla Państwa wyzwaniem w kontaktach ze szkołami w zakresie praktycznej nauki zawodu?
Your answer
16. Czy absolwenci szkół (legitymujący się wykształceniem zawodowym lub średnim technicznym) pracują u Państwa w wyuczonym zawodzie?
17. Czy Państwa pracownicy, będący absolwentami (legitymującymi się wykształceniem zawodowym lub średnim technicznym) podejmują dalszą naukę? (kursy, szkolenia)
18. Czy rekomendowałby Pan/Pani synowi/córce zdobycie wykształcenia (na poziomie zawodowym lub średnim technicznym)?
Jeśli tak, proszę o wskazanie konkretnego zawodu/zawodów.
Your answer
19. Proszę wskazać rodzaj pracodawcy/ów, który Państwo reprezentują.
Proszę podać branżę, którą Państwo reprezentują
Your answer
Proszę podać zasięg Państwa działalności:
20. W jakim powiecie prowadzą Państwo działalność?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms