Strateški plan razvoja turizma na području općine Vižinada-Visinada
Poštovani!
Općina Vižinada-Visinada je započela izradu Strateškog plana razvoja turizma na području općine Vižinada-Visinada, a za čiju su provedbu osigurana sredstva iz Programa ruralnog razvoja RH. Odabrani izrađivač Strateškog plana je tvrtka Key consulting d.o.o. Poreč koja za potrebe izrade Strateškog plana provodi ovu anonimnu anketu.
Kako bi se izradio što kvalitetniji Strateški plan, pozivaju se svi mještani, poduzetnici i ostali dionici sa područja općine Vižinada-Visinada da se sa svojim prijedlozima i sugestijama uključe u izradu istoga. Ispunjavanjem ovog anketnog upitnika također ćete doprinijeti kvaliteti izrade dokumenta Strateškog plana razvoja turizma na području Vaše općine.
Svrha ovog anketiranja je analizirati Vaše stavove o ekonomskim učincima razvoja turizma na području općine Vižinada - Visinada te Vaše stavove o elementima ponude na području općine Vižinada-Visinada.
Ovu anketu ispunit ćete na način da Vaše slaganje sa svakim od navedenih ekonomskih čimbenika i elemenata ponude ocijenite ocjenom u rasponu od 1 do 5. Pri tome, ocjena 1 je najniža i znači "izrazito se NE SLAŽEM", a ocjena 5 je najviša i znači "izrazito se SLAŽEM". Na kraju ankete rangirat ćete ponuđene selektivne oblike turizma (od najvažnijeg do najmanje važnog) za koje smatrate da se mogu razvijati na području Vaše općine u budućnosti.
Zahvaljujemo što ćete odvojiti Vaše vrijeme u ispunjavanju ove ankete. Vaše mišljenje nam je dragocjeno.
Dobiveni odgovori su anonimni i bit će korišteni za potrebe izrade Strateškog plana razvoja turizma na području općine Vižinada-Visinada.
Ekonomski učinci razvoja turizma na području općine Vižinada-Visinada
Ocijenite svaki od navedena 23 ekonomska učinka razvoja turizma na području Vaše općine Vižinada - Visinada ocjenom od 1 (izrazito se NE SLAŽEM) do 5 (izrazito se SLAŽEM).
1. Razvoj turizma na području općine Vižinada će doprinijeti povećanju životnog standarda. *
Izrazito se NE SLAŽEM
Izrazito se SLAŽEM
2. Razvoj turizma na području općine Vižinada će poboljšati lokalno gospodarstvo. *
Izrazito se NE SLAŽEM
Izrazito se SLAŽEM
3. Razvoj turizma na području općine Vižinada će povećati mogućnost zapošljavanja lokalnog stanovništva. *
Izrazito se NE SLAŽEM
Izrazito se SLAŽEM
4. Razvoj turizma na području općine Vižinada će doprinijeti ulaganju u komunalnu infrastrukturu. *
Izrazito se NE SLAŽEM
Izrazito se SLAŽEM
5. Razvoj turizma na području općine Vižinada će doprinijeti povećanju poreznih prihoda. *
Izrazito se NE SLAŽEM
Izrazito se SLAŽEM
6. Razvoj turizma na području općine Vižinada će stvoriti nove poslovne prilike. *
Izrazito se NE SLAŽEM
Izrazito se SLAŽEM
7. Razvoj turizma na području općine Vižinada će povećati cijenu roba i usluga. *
Izrazito se NE SLAŽEM
Izrazito se SLAŽEM
8. Razvoj turizma na području općine Vižinada će povećati cijene zemljišta za izgradnju. *
Izrazito se NE SLAŽEM
Izrazito se SLAŽEM
9. Razvoj turizma na području općine Vižinada će povećati troškove života lokalnog stanovništva. *
Izrazito se NE SLAŽEM
Izrazito se SLAŽEM
10. Razvoj turizma na području općine Vižinada će povećati trošak dodatne infrastrukture (voda, energija). *
Izrazito se NE SLAŽEM
Izrazito se SLAŽEM
11. Razvoj turizma na području općine Vižinada će povećati troškove održavanja cesta. *
Izrazito se NE SLAŽEM
Izrazito se SLAŽEM
12. Razvoj turizma na području općine Vižinada će doprinijeti da lokalno stanovništvo zarađuje od prodaje lokalnih proizvoda. *
Izrazito se NE SLAŽEM
Izrazito se SLAŽEM
13. Razvoj turizma na području općine Vižinada će doprinijeti valorizaciji održive kulturno-povijesne, tradicijske i prirodne baštine. *
Izrazito se NE SLAŽEM
Izrazito se SLAŽEM
14. Razvoj turizma na području općine Vižinada će utjecati na povezanost svih sudionika u općini Vižinada s ciljem razvoja uspješne turističke destinacije. *
Izrazito se NE SLAŽEM
Izrazito se SLAŽEM
15. Razvoj turizma na području općine Vižinada će negativno utjecati na okoliš (smeće, promet…). *
Izrazito se NE SLAŽEM
Izrazito se SLAŽEM
16. Samo određena grupa ljudi na području općine Vižinada imat će koristi od prihoda od turizma. *
Izrazito se NE SLAŽEM
Izrazito se SLAŽEM
17. Razvoj turizma na području općine Vižinada mora prvenstveno biti kvalitativan (kvaliteta ponude), a ne kvantitativan (rast broja turista i broja apartmana i kuća za odmor). *
Izrazito se NE SLAŽEM
Izrazito se SLAŽEM
18. Razvoj turizma na području općine Vižinada će pozitivno utjecati na uređenost okućnica i javnih površina. *
Izrazito se NE SLAŽEM
Izrazito se SLAŽEM
19. Razvoj turizma na području općine Vižinada će potaknuti organsku i ekološku poljoprivrednu proizvodnju. *
Izrazito se NE SLAŽEM
Izrazito se SLAŽEM
20. Turistička izgradnja – apartmanizacija mogla bi narušiti izgled općine Vižinada. *
Izrazito se NE SLAŽEM
Izrazito se SLAŽEM
21. Za razvoj turizma na području općine Vižinada važna je inovativnost i vizionarstvo postojećih i budućih poduzetnika. *
Izrazito se NE SLAŽEM
Izrazito se SLAŽEM
22. Važnost razvoja održivog turizma (optimalnog upravljanja resursima na način da se njima mogu koristiti buduće generacije) na području općine Vižinada mora biti ispred važnosti ostvarenja profita. *
Izrazito se NE SLAŽEM
Izrazito se SLAŽEM
23. Za uspješan rast i razvoj turizma, svi sudionici u turizmu na području općine Vižinada moraju ulagati u svoje znanje. *
Izrazito se NE SLAŽEM
Izrazito se SLAŽEM
Elementi ponude na području općine Vižinada - Visinada
Ocijenite svaki od navedenih 18 elemenata ponude na području Vaše općine Vižinada - Visinada ocjenom od 1 (izrazito se NE SLAŽEM) do 5 (izrazito se SLAŽEM).
1. Stanovništvo općine Vižinada je svjesno važnosti ekološke i organske poljoprivredne proizvodnje. *
Izrazito se NE SLAŽEM
Izrazito se SLAŽEM
2. Postojeći smještajni objekti u općini Vižinada (apartmani i kuće za odmor) su ekološki odgovorni. *
Izrazito se NE SLAŽEM
Izrazito se SLAŽEM
3. Okoliš na području općine Vižinada je uredan i čist. *
Izrazito se NE SLAŽEM
Izrazito se SLAŽEM
4. U općini Vižinada vladaju povoljni klimatski uvjeti za cjelogodišnji razvoj turizma. *
Izrazito se NE SLAŽEM
Izrazito se SLAŽEM
5. Lokalno stanovništvo općine Vižinada je gostoljubivo. *
Izrazito se NE SLAŽEM
Izrazito se SLAŽEM
6. Osoblje u javnim objektima, restoranima, kafićima na prostoru općine Vižinada je gostoljubivo. *
Izrazito se NE SLAŽEM
Izrazito se SLAŽEM
7. Na području općine Vižinada stanovništvo i turisti se osjećaju sigurnim. *
Izrazito se NE SLAŽEM
Izrazito se SLAŽEM
8. Tradicijske značajke općine Vižinada (seoska gospodarstva, narodni običaji, stari zanati….) su očuvane. *
Izrazito se NE SLAŽEM
Izrazito se SLAŽEM
9. Ponuda autohtonih suvenira na području općine Vižinada je kvalitetna. *
Izrazito se NE SLAŽEM
Izrazito se SLAŽEM
10. Njeguje se etno-kulturna tradicija općine Vižinada. *
Izrazito se NE SLAŽEM
Izrazito se SLAŽEM
11. Radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području općine Vižinada je prilagođeno potrebama turista. *
Izrazito se NE SLAŽEM
Izrazito se SLAŽEM
12. U općini Vižinada turističke informacije su dostupne i kvalitetne. *
Izrazito se NE SLAŽEM
Izrazito se SLAŽEM
13. U općini Vižinada kvalitetno su obilježene i održavane pješačko biciklističke staze. *
Izrazito se NE SLAŽEM
Izrazito se SLAŽEM
14. Općina Vižinada kao destinacija ima kvalitetne prometnice koje ju povezuju s glavnim prometnica. *
Izrazito se NE SLAŽEM
Izrazito se SLAŽEM
15. Uređenost lokalnih cesta u općini Vižinada je kvalitetna. *
Izrazito se NE SLAŽEM
Izrazito se SLAŽEM
16. Stilovi gradnje apartmana i kuća za odmor na području općine Vižinada su primjereni podneblju. *
Izrazito se NE SLAŽEM
Izrazito se SLAŽEM
17. Lokalno stanovništvo općine Vižinada ima pozitivan stav o turistima (prihvaća turiste, turisti su dobrodošli). *
Izrazito se NE SLAŽEM
Izrazito se SLAŽEM
18. Lokalno stanovništvo, OPG-i i udruge u općini Vižinada bi se u budućnosti trebali više uključiti u kreiranje turističke ponude doživljaja (prezentiranje lokalne/etno tradicije, održavanje gastro radionica, organizacija sportskih događaja, organiziranje berbe grožđa za turiste, …). *
Izrazito se NE SLAŽEM
Izrazito se SLAŽEM
Selektivni oblici turizma
Abecednim redom ponuđeno je pet selektivnih oblika turizma. Rangirajte (poredajte po važnosti) selektivne oblike turizma koji utječu na razvoj turizma na području općine Vižinada. U prvom stupcu označit ćete onaj selektivni oblik turizma za kojeg smatrate da je najvažniji za razvoj turizma na području općine Vižinada, i tako redom do 5. stupca u kojem ćete označiti onaj selektivni oblik turizma za koji smatrate da je najmanje važan za razvoj na području općine Vižinada. U pojedinom stupcu može biti odabran samo jedan od ponuđenih selektivnih oblika turizma. *
1. po važnosti (najvažniji za razvoj)
2. po važnosti
3. po važnosti
4. po važnosti
5. po važnosti (najmanje važan za razvoj)
Kamping turizam u prirodi
Kulturni / kreativni turizam (neposredno sudjelovanje turista u aktivnostima / radionicama: stari zanati, kuhanje tradicijskih jela, slikanje, fotografiranje, folklor, berba grožđa i proizvodnja vina, ...)
Ruralni / eko turizam (smještaj na OPG-ima, robinzonski turizam)
Sportski turizam (biciklizam, pješačenje, rekreacija)
Vinsko - gastronomski turizam
Ukoliko smatrate da u gornjoj tablici nije naveden neki oblik selektivnog turizma koji bi bio važan za razvoj turizma na području općine Vižinada u budućnosti, upišite Vaš prijedlog.
Your answer
Tko treba biti nositelj razvoja turizma/turističkog proizvoda u općini Vižinada? *
Demografske značajke ispitanika
Molimo da za kraj ispunite sljedećih pet vaših značajki.
Vaš spol *
Vaše radno mjesto *
Vaša starosna dob *
Vaše obrazovanje *
Iznajmljujem sobe, apartmane i/ili kuće za odmor na području Općine Vižinada. *
Moja obitelj ima registrirano Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG). *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service