แจ้งความประสงค์เปิดห้องประชุมผ่าน Zoom
หากมีการขอใช้งานห้องประชุมผ่าน Zoom ในวันเวลาเดียวกัน  คณะขอจัดลำดับการใช้งาน ดังนี้
ประเภทที่ 1 การฝึกอบรม ประชุมวิชาการ สัมมนา
ประเภทที 2 การเรียนการสอนประจำรายวิชา
ประเภทที่ 3 กิจกรรมอื่นๆ เช่น ประชุมกลุ่มย่อย เป็นต้น
โดย จะจัดลำดับก่อนหลังตามประเภทการประชุม  และลำดับการแจ้งความประสงค์ในการขอใช้งาน  
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ผู้ขอใช้บริการ *
อีเมล *
ส่วนงาน *
Required
ชื่อการประชุม *
วัน-เวลา เริ่มต้น *
โปรดตรวจสอบความถูกต้องของวัน และ เวลาก่อนกดยืนยัน
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
วัน-เวลา สิ้นสุด *
โปรดตรวจสอบความถูกต้องของวัน และ เวลาก่อนกดยืนยัน
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
ข้อมูลเพิ่มเติม (หากมี)
เช่น  มีการประชุมตามวัน เวลาเดิม อีก 4 สัปดาห์ จนถึงวันที่ .............  เป็นตัน
โปรดรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียด งานสารสนเทศ คุณจาริณี อิ้วชาวนา 3102, 3101    E-mail : jarinee.ioc@mahidol.ac.th
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy