BPSH - Borang Penilaian Kendiri (WP Kuala Lumpur)

Sila ambil sedikit masa untuk memberikan kami penilaian kendiri anda dalam penggunaan FrogVLE. Maklumat ini akan dinilai oleh KPM sebagai sebahagian daripada proses pemantauan latihan di seluruh negara.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question