Matrikula 2018 - Euskaraz blai
“EUSKARAZ BLAI UDALEKUAK 2017” EUSKARAZKO UDALEKUAK – CAMPAMENTOS EN EUSKERA, ARANTZA / BEINTZA-LABAIEN
8-13 urteko haurrak / niños entre 8-13 años
PARTEHARTZAILEAREN DATUAK / DATOS DEL PARTICIPANTE
Izena / Nombre *
Your answer
Abizenak / Apellidos *
Your answer
Sexua / Sexo *
Jaiotze data / Fecha de nacimiento *
MM
/
DD
/
YYYY
Adina (udalekua gauzatzen den momentuan) / Edad (la que se tiene al realizar el campamento) *
Your answer
Ikastetxea / Colegio *
Your answer
Helbidea / Dirección *
Your answer
Herria / Población *
Your answer
Posta kutxatila / Código postal *
Your answer
TXANDAK / FECHAS
Lehen aukera / Primera opción
*
Bigarren aukera / Segunda opción
*
Hirugarren aukera / Tercera opción
*
PREZIO ETA TALDEAK / TARIFAS Y GRUPOS
Taldean etorriko zara? / ¿Vas a venir en grupo? *
Required
Zenbat zatozte?/¿Cuántos venís? *
Taldean edo anai-arrebekin bazatoz, norekin zatoz? Beraien izen eta abizenak jarri koma batekin bereiziz. / Si vienes en grupo o con algún hermano/a indica sus nombres y apellidos separados por una coma.
Your answer
GARRAIOA / TRANSPORTE
Autobusa Iruña eta Gasteizetik irtengo da. Nahiago bada, aterpetxera norberak eramateko aukera dago. / El autobús saldrá desde Pamplona y Gasteiz, posibilidad de acudir directamente al albergue.
*
DERRIGORREZKO DATUAK / DATOS OBLIGATORIOS
Igeri egiten daki? / ¿Sabe nadar? *
Your answer
Mediku tratamendurik edo alergiarik dauka? ¿Tiene algún tratamiento médico o alergia? *
Baiezkoa bada, zein da arazoa eta zein tratamendua? / En caso afirmativo describe el problema y su tratamiento.
Your answer
Dieta berezirik jarraitu behar du? / ¿Tiene que seguir alguna dieta especial? *
Baiezkoa bada, deskribatu dieta mota / En caso afirmativo describe la dieta que debes seguir.
Your answer
Kamisetaren neurria / Talla de camiseta *
Required
Haurrak euskararekin daukan harremana. (Ikasgaia du / euskaraz ikasten du / ama hizkuntza du)? / ¿Relación que tiene el niño/a con el euskera. (Es una asignatura / estudia en euskera / es su lengua materna? *
Your answer
DATU OSAGARRIAK (AUKERAKOAK) / DATOS COMPLEMENTARIOS (OPCIONALES)
Nola definituko zenuke zure seme-alaba? Lotsatia, berldurtia, irekia, alaia…. / ¿Cómo definirías a tu hijo/a? Tímido, miedoso, abierto, alegre…
Your answer
Ze espero dezake zure seme-alabak Udalekuetatik? Lagun berriak egin, euskaraz ikasi, ongi pasatu, leku berriak ezagutu… / ¿Qué piensas que espera tu hijo/a de los campamentos? Hacer nuevos amigos, aprender euskera, pasarlo bien, conocer sitios nuevos….
Your answer
Ba al du afizio bereziren bat? Mendia, bizikleta, igeri egitea… / ¿Tiene alguna afición especial? Ir al monte, andar en bicicleta, nadar…)
Your answer
Zerbaitek bereziki kezkatzen du udalekuetan? / ¿Le preocupa algo en especial en los campamentos?
Your answer
Nola izan duzu udalekuen berri? / ¿A través de qué medio has conocido nuestros campamentos? *
Required
Bestelakoak (zure seme-alabari buruzko neste daturen bat / Otros (cualquier otro dato sobre tu hijo/a).
Your answer
Oharrak / Comentarios
Your answer
GURASO EDO TUTOREAREN DATUAK / DATOS DE LOS PADRES O TUTOR
Guraso edo tutorearen izen-abizenak / Nombre y apellidos de los padres o tutor *
Your answer
Telefonoa(k) / Teléfono(s) *
Your answer
Emaila / E-mail *
Your answer
BAIMENAK / AUTORIZACIONES
Guraso edo Tutorea izanda, NERE SEME / ALABAri “Euskaraz Blai” udalekuetan parte hartzeko BAIMENA EMATEN DIOT, antolakuntzak proposatzen dituen aktibitate eta baldintzak ONARTUZ. Como PADRE O tutor/a, AUTORIZO A MI HIJO/A a asistir a los campamentos “Euskaraz Blai”, ACEPTANDO las actividades y condiciones propuestas por la organización. *
Required
Argazkiak / Toma de fotografías
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.