ใบสมัครโครงการ FinTech Challenge 2018 : The Discovery
- ใบสมัครแยกเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ผู้สมัครกรอกรายละเอียดด้านล่าง
ส่วนที่ 2 ผู้สมัครกรอก Slide Power Point

- ผู้สมัคร Download แบบฟอร์ม Power Point ได้ที่
http://thaifintech.org/wp-content/uploads/2018/06/Fintech-Challenge-Slide-Template.pptx

ชื่อ (ผู้ติดต่อหลัก) - กรอกเป็นภาษาไทย *
Your answer
นามสกุล (ผู้ติดต่อหลัก) - กรอกเป็นภาษาไทย *
Your answer
E-mail *
Your answer
เบอร์มือถือ *
Your answer
Line ID *
Your answer
การศึกษาสูงสุด *
วิชาเอกที่จบการศึกษา
ชื่อทีม *
Your answer
จำนวนสมาชิกในทีม (1-5คน) *
Your answer
ชื่อ (ผู้ร่วมทีมคนที่1) *
Your answer
นามสกุล (ผู้ร่วมทีมคนที่1) *
Your answer
หน้าที่ภายในทีม (ผู้ร่วมทีมคนที่1) *
Your answer
ชื่อ (ผู้ร่วมทีมคนที่2)
Your answer
นามสกุล (ผู้ร่วมทีมคนที่2)
Your answer
หน้าที่ภายในทีม (ผู้ร่วมทีมคนที่2)
Your answer
ชื่อ (ผู้ร่วมทีมคนที่3)
Your answer
นามสกุล (ผู้ร่วมทีมคนที่3)
Your answer
หน้าที่ภายในทีม (ผู้ร่วมทีมคนที่3)
Your answer
ชื่อ (ผู้ร่วมทีมคนที่4)
Your answer
นามสกุล (ผู้ร่วมทีมคนที่4)
Your answer
หน้าที่ภายในทีม (ผู้ร่วมทีมคนที่4)
Your answer
ชื่อ (ผู้ร่วมทีมคนที่5)
Your answer
นามสกุล (ผู้ร่วมทีมคนที่5)
Your answer
หน้าที่ภายในทีม (ผู้ร่วมทีมคนที่5)
Your answer
ชื่อ (ที่ปรึกษาทีม)
Your answer
นามสกุล (ที่ปรึกษาทีม)
Your answer
Paint point /ปัญหาอุปสรรค/ โจทย์ที่ต้องการแก้ไข (Challenge Topic) *
Your answer
อธิบายรายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือโครงการของท่านที่ตอบโจทย์ Paint point ในอุตสาหกรรมอย่างไร *
Your answer
ผลิตภัณฑ์ของท่านอยู่ในขั้นตอนไหน *
ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์หรือโครงการของท่าน ความแตกต่างจากคู่แข่ง / ผู้ให้บริการในตลาดปัจจุบัน *
Your answer
Business Model / Business Plan / Revenue Model *
Your answer
ผลิตภัณฑ์หรือโครงการของท่านเกี่ยวเนื่องในกลุ่มไหน *
ช่องทางที่ทราบเกี่ยวกับโครงการ FinTech Challenge
ระบุเหตุผลที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ FinTech Challenge *
Your answer
ระบุเหตุผลทำไมคณะกรรมการควรเลือกทีมของท่านเข้าร่วม FinTech Challenge *
Your answer
ลักษณะข้อมูล (Data) ที่ท่านต้องการในการพัฒนา
Your answer
***กรณีที่ท่านมีการตั้งบริษัทแล้ว โปรดระบุชื่อบริษัท(ภาษาไทย)***
Your answer
โปรดระบุเว็บไซต์ของบริษัท
Your answer
โปรดระบุเลขทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท
Your answer
“ผู้สมัครรับทราบว่าข้อมูลทั่วไปที่นำส่งให้แก่โครงการ จะมีการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้จัดโครงการ (สำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมฟินเทคประเทศไทย) รวมถึงผู้สนับสนุน เพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วม Workshop และประโยชน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยผู้จัดโครงการให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาความลับของข้อมูลเป็นสำคัญ ทั้งนี้ โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลพื้นฐาน (เช่น ชื่อ โลโก้ทีม รูปภาพ และประเภทกลุ่มธุรกิจ) ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์” *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Thai Fintech Association. Report Abuse - Terms of Service