Θρησκεία και Κοινωνία
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ
Φύλο
Ηλικία
Επίπεδο Εκπαίδευσης
Πανεπιστημιακό Τμήμα στο οποίο ανήκω ή έχω τελειώσει
Θα κάνατε παρέα μ' έναν μετανάστη/πρόσφυγα;
Πιστεύετε ότι η θρησκευτικότητά σας οφείλεται στην Εκκλησία;
Πιστεύετε ότι είναι αναγκαία η αναμόρφωση του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία;
Πιστεύετε ότι οι μετανάστες/πρόσφυγες διακατέχονται από θρησκευτικό φανατισμό;
Πιστεύτε ότι στην Ελληνική κοινωνία υπάρχουν ρατσιστικές συμπεριφορές εναντίον των μεταναστών/προσφύγων
Πρέπει η ηγεσία της Εκκλησίας να έχει σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό του περιεχομένου του μαθήματος της θρησκευτικής εκπαίδευσης;
Θεωρείτε ότι ο ρατσισμός έχει θρησκευτικά χαρακτηριστικά;
Πιστεύετε ότι η ελληνική κοινωνία είναι θρησκευόμενη κοινωνία;
Θεωρείτε ότι οι Έλληνες ακολουθούν θρησκευτικές αξίες;
Πιστεύετε ότι το μάθημα των θρησκευτικών πρέπει να καταργηθεί;
Πιστεύετε ότι οι θρησκευτικές πεποιθήσεις των μεταναστών/προσφύγων επηρεάζουν αρνητικά τη συνύπαρξή τους με τους αυτόχθονες;
Η αλλαγή του μαθήματος των θρησκευτικών σε μάθημα Διαθρησκειακής Αγωγής θα επηρέαζε θετικά τις αντιλήψεις των μαθητών για τις θρησκείες των άλλων;
Πόσο ξενοφοβική θεωρείτε ότι είναι η ελληνική κοινωνία;
Πιστεύετε ότι το μάθημα των θρησκευτικών θα πρέπει να γίνει προαιρετικό;
Πόσο σημαντική θεωρείτε την ένταξη των μεταναστών/προσφύγων στην ελληνική εκπαίδευση;
Πιστεύετε ότι η διδασκαλία άλλων θρησκειών στα σχολεία θα επηρεάσει αρνητικά τη χριστιανική θρησκεία;
Προσεύχεστε;
Θεωρείτε ότι οι θρησκευτικές αντιλήψεις των μεταναστών/προσφύγων αποτελούν πρόβλημα κοινωνικής ένταξης στις Δυτικές κοινωνίες;
Θεωρείτε θετική τη διδασκαλία και άλλων διαφορετικών του χριστιανισμού θρησκειών στα σχολεία;
Πόσο συχνά πηγαίνετε στην Εκκλησία;
Υπάρχουν θρησκευτικές διακρίσεις στην ελληνική κοινωνία;
Θεωρείτε ότι οι γονείς σας ευθύνονται για τη θρησκευτικότητα σας;
Κατά πόσο πιστεύετε ότι η είναι ελεύθερη η επιλογή του θρησκεύματος στην ελληνική κοινωνία;
Πιστεύετε στο Θεό;
Η ανεξιθρησκεία είναι αποδεκτή από την ελληνική κοινωνία;
Είστε ικανοποιημένοι με τη διδασκαλία των θρησκευτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης;
Υπάρχει αγεφύρωτο χάσμα ανάμεσα στην ηγεσία της Εκκλησίας και την ελληνική κοινωνία;
Πιστεύετε ότι οι γνώσεις σας για τις θρησκείες είναι επαρκείς;
Ο θρησκευτικός λόγος της ηγεσίας της Εκκλησίας υποθάλπει τον ρατσισμό και την ξενοφοβία;
Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της θρησκείας στη ζωή σας;
Πόσο σημαντική είναι η επιρροή που ασκεί η Εκκλησία στην ελληνική κοινωνία;
Πιστεύετε ότι η θρησκευτικότητα σας οφείλεται στο σχολείο;
Θα εμπιστευόσασταν κάποιον που έχει διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις από τις δικές σας;
Συμφωνείτε με την άποψη ότι σκοπός της Εκκλησίας είναι η φιλανθρωπία;
Θα συμφωνούσατε με την άποψη ότι για την ηθική κρίση της ελληνικής κοινωνίας μερίδιο ευθύνης έχει η ελλιπής θρησκευτική εκπαίδευση;
Θεωρείτε ότι η διδασκαλία των θρησκευτικών όπως γίνεται σήμερα είναι αναχρονιστική;
Συμφωνείτε ότι υπάρχει ηθική κρίση στην ελληνική κοινωνία;
Θεωρείτε τον εαυτό σας θρησκευόμενο;
Πιστεύετε ότι για την ηθική κρίση της ελληνική κοινωνίας μερίδιο ευθύνης έχει η ηγεσία της εκκλησίας και οι θρησκευτικοί λειτουργοί;
θεωρείτε σημαντικό το μάθημα των θρησκευτικών;
Θεωρείτε ότι υπάρχει ηθική κρίση στην Εκκλησία;
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service