การรับฟังความคิดเห็นคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมบังคับคดี
คำชี้แจง
1. การรับฟังคิดเห็นครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของกรมบังคับคดี ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นในการของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมบังคับคดี
2. โปรดระบุความคิดเห็นของท่าน โดยเลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy