แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการงานทะเบียนราษฎร สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ *
Required
อาชีพ *
Required
ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
การติดต่อประสานงานได้รับความสะดวกรวดเร็วและเป็นไปด้วยดี
ขั้นตอนการบริการมีความคล่องตัวเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
การให้บริการตามระยะเวลาที่เหมาะสม
สถานที่ให้บริการเป็นสัดส่วน สะดวกในการติดต่อประสานงาน
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพและแต่งกายเหมาะสม /สุภาพ / ยิ้มแย้มแจ่มใส / เป็นมิตรและมีอัธยาศัยดี
เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และมีความพร้อมในการให้บริการ
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและตอบข้อสงสัยข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนผู้ใช้บริการทุกคนด้วยความยุติธรรม มีกฎระเบียบข้อบังคับที่เท่าเทียมกัน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy