Renesancia - dotazník -web

Vážení návštevníci webu

Do rúk sa Vám dostal projekt Stredoškolskej odbornej činnosti. Súčasťou práce je elektronický interaktívny zošit spolu s výučbovým materiálom a aktivitami.
Prosím o vyjadrenie Vášho názoru v krátkom dotazníku.
Ak nie je uvedené inak, hodnotiaca škála je ako v škole: 1 – 5 ( 1= najlepšie, najnáročnejšie, najúplnejšie, najvhodnejšie).
Ďakujem za Váš čas a pozornosť, ktorú ste dotazníku venovali.

Ivona Kožehubová
študentka Gymnázia A. Sládkoviča, Krupina

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question