Rezervace lodí Vodácký oddíl Hronov
PRAVIDLA ZAPŮJČENÍ
- Plavidlo bude zapůjčeno pouze členům Vodáckého oddílu Hronov a oddílu Lo3 Hronov.
- Nečlenům bude zapůjčeno pouze pokud se za tuto osobu zaručí dospělý člen z těchto oddílů. Vypůjčovatel je povinen
vrátit plavidlo v dohodnuté době, čisté, vysušené a ve stavu, v kterém si jej vypůjčil.
- PŘEDNOSTNÍ PRÁVO
- V případě, že se na stejný termín přihlásí více zájemců, má přednost ten, kdo se přihlásil dříve.
- V případě přihlášení nečlenů, mají přednost členové Vodáckého oddílu, nebo LO3.
- Výjimku z tohoto pravidla mají PLÁNOVANÉ AKCE oddílu. Na těchto akcích rozhoduje: VEDOUCÍ AKCE, případně členové
rady oddílů Vodáci Hronov, nebo rady LO3. Jsou to např. akce Úpa/Metuje, Orlice, Sázava a případné další.
- REZERVACI je možné ZRUŠIT maximálně 14 dnů před plánovanou akcí bez sankcí.
PLATBY ZA REZERVACE
- S rezervací, která nebyla zrušena 14 dnů před plánovanou akcí, VZNIKÁ POVINNOST PLATIT příslušný poplatek za splutí i v případě, že PLAVIDLO NEBYLO POUŽITO.
ZÁVADY - Řešit okamžitě.
- Každou závadu je nutno nahlásit členům rady Vodáckého oddílu.
- Na každou závadu je nutné vyplnit "Hlášenku závad na plavidlech" Viz.: http://www.vodacihronov.cz/index.php/rezervace/zavady-na-plavidlech.html
- Malé závady, které nebrání splutí boudou opraveny v Loděnici a postará se o to vypůjčovatel který zařídí opravu.
- Pokud je na plavidle závada, díky které plavidlo nelze pro další splutí použít, je povinen o této skutečnosti IHNED, to je PO SPLUTÍ ŘEKY, informovat členy rady Vodáckého oddílu, nebo správce Loděnice. Dále je povinen neodkladně řešit opravu tj., po dohodě s členem rady oddílu svépomocí plavidlo opravit, nebo zajistit dopravu do opravny výrobci Rií do Litomyšle, pokud to jde, tak ve stejný den. Opravy Raftů se řeší v Gumotexu.
- Náklady na opravu plavidla a dopravu do opravny platí oddíl. Toto pravidlo neplatí, pokud vypůjčovatel zvláště nevhodným a nezodpovědným způsobem poničí vypůjčené plavilo. Např.: při dopravě nezabalí do přepravního vaku, bude na řece najíždět na ostré předměty, kde mohl a měl předpokládat zničení plavidla. Pokud zaviní ztrátu, platí celé plavidlo, (jeho poměrnou část dle stáří). Míru zavinění v těchto případech určí rada oddílu.
Plavidlo - vlek *
Příjmení / Jméno *
Your answer
Rezervace od *
MM
/
DD
/
YYYY
Rezervace do *
MM
/
DD
/
YYYY
Název řeky *
Your answer
Jména spolujezdců
Your answer
Telefon: *
Your answer
Email: *
Your answer
Poznámka
Your answer
Kontrola rezervace
Rezervaci zkontroluj v menu: REZERVACE / Aktuální rezervace.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service