Linnaseutu ry: itsearviointi- ja tulevaisuuskysely rahoitetuille hankkeille
Linnaseutu on rahoittanut ohjelmakauden 2014-2020 aikana jo 112 hanketta. Lisäksi neljässä teemahankkeessa alahankkeiden toteuttajia on yhteensä 79. Rahoitusta hankkeisiin on myönnetty yhteensä jo yli 2,9 miljoonaa euroa.

Uuden ohjelmakauden 2021-2027 strategia on paraikaa työn alla. Tämän kyselyn tarkoituksena on koota rahoitettujen hankkeiden arviointia menneen kauden toiminnasta ja tarpeita uuden kauden kehittämisen ja rahoituksen jakamisen painopisteiksi.
1. Onko hankkeenne *
Toimitteko *
2. Hankkeen kokonaiskustannukset: *
3. Mistä saitte tietoa Leader-rahoituksesta?
4. Kuinka nopeasti koitte saavanne tiedon/päätöksen hankkeen rahoittamisesta?
a) Linnaseudun hallituksen päätös *
b) Virallinen päätös Hämeen ELY-keskuksesta *
c) Jos päätös mielestänne saapui liian hitaasti, mistä koette että viivästys johtui?
5. Oletteko toteuttaneet hankkeita aiemmin? *
RAHOITUKSEN HAKEMINEN
6. Miten hankesuunnitelman laatiminen onnistui? *
7. Miten kustannusarvion laatiminen onnistui? *
8. Liitteiden kokoaminen hakemukseen *
HYRRÄN KÄYTTÄMINEN (osio ei koske teemahankkeen alahankkeita)
9. Oliko Hyrrä-järjestelmän käyttäminen
Clear selection
10. Mikä tuotti ongelmia Hyrrän käytössä? (voit valita useamman vaihtoehdon)
11. Vapaa sana - terveisiä hankkeen hakemiseen liittyen
HANKKEEN TOTEUTTAMINEN
12. Oliko hankkeen raportointi ja seurantatietojen täyttäminen *
13. Miten hankkeen maksatus sujui? *
14. Kuinka nopeasti koitte saavanne hankkeen maksatukset? *
15. Jos maksatukset mielestänne tulivat liian hitaasti, mistä koette että viivästys johtui?
16. Haitteko muutosta hankesuunnitelmaan, toteutusaikaan tai kustannusarvioon hankkeen aikana? *
17. Jos haitte hankkeeseen muutosta, oliko se
Clear selection
18. Vapaa sana - terveisiä hankkeen toteuttamiseen liittyen
HANKKEEN PÄÄTYTTYÄ
HUOM! Jos hankkeenne on vielä käynnissä tai vasta alussa, vastatkaa alla oleviin kysymyksiin oma arvionne asiasta.
19. Oliko saamastanne rahoituksesta hyötyä? *
20. Mitkä olivat hankkeen keskeisimmät hyödyt / vaikutukset toimintaanne? (voit valita useamman vaihtoehdon)
Yhteisöllisille hankkeille ja teemahankkeiden alahankkeille:
Yrityshankkeille
21. Oletteko hakeneet / voisitteko ajatella hakevanne rahoitusta uudelleen? *
LINNASEUDUN TOIMINTA
22. Kuinka tyytyväinen olette Linnaseudun toimintaan kokonaisuudessaan? *
täysin tyytymätön
erittäin tyytyväinen
23. Kuinka tyytyväinen olette Linnaseudun asiakaspalveluun? *
täysin tyytymätön
erittäin tyytyväinen
24. Kuinka tyytyväinen olette Linnaseudun asiantuntemukseen?
täysin tyytymätön
erittäin tyytyväinen
Clear selection
25. Kuinka tyytyväinen olette Linnaseudun neuvonnan selkeyteen? *
täysin tyytymätön
erittäin tyytyväinen
26. Mitä asioita Linnaseudun tulisi mielestänne kehittää? (voit valita useampia vaihtoehtoja)
27. Mitä mieltä olet Linnaseudusta? (voit valita useampia vaihtoehtoja)
UUSI OHJELMAKAUSI 2021-2027
Linnaseutu valmistelee kuluvana vuonna strategian uudelle ohjelmakaudelle 2021-2027. Strategiaan kirjataan toiminnan painopisteet: millaisiin hankkeisiin ja toimintaan rahoitusta jatkossa myönnetään.
28. Millaiseen toimintaan Leader-rahoitusta tulisi jatkossa myöntää? (voit valita useampia vaihtoehtoja) Asiat on listattu satunnaiseen järjestykseen. *
Required
29. Mikä on tärkeintä oman asuinalueesi kehittämisessä YHDISTYSTEN ja YHTEISÖJEN toiminnan näkökulmasta? *
30. Mikä on tärkeintä oman asuinalueesi kehittämisessä YRITYSTEN ja ELINKEINOELÄMÄN näkökulmasta? *
VAPAA SANA!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy