2018 Undersökning av språket Rust
We have closed our survey, and are now working away at the processing your replies over the next couple weeks. We'll announce the results soon on watch http://blog.rust-lang.org!

Thanks!

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google. Anmäl otillåten användning - Användarvillkor - Ytterligare villkor