Dotazník - Ekonomický vplyv Technickej univerzity v Košiciach na mesto Košice
1. Do ktorej kategórie sa zaraďujete? *
2. Čo by ste najpravdepodobnejšie robili v prípade, ak by ste nezačali študovať na Technickej univerzite v Košiciach? *
3. Akú úlohu pri výbere vysokej školy zohrala blízkosť univerzity, na ktorej študujete k miestu vášho trvalého bydliska? *
Required
A. Výška a štruktúra príjmov študentov. 4. Aká je výška a štruktúra Vášho priemerného mesačného rozpočtu? *
Zisťujeme Váš priemerný mesačný rozpočet. Patria sem pravidelné aj nepravidelné príjmy po odpočítaní daní. Niektoré z príjmov nemáte každý mesiac (napr. letné brigády), skúste prosím aj tieto príjmy prepočítať na jeden mesiac Vášho pobytu v Košiciach (ročné príjmy/10). Napíšte prosíme aké sú Vaše priemerné čisté mesačné príjmy spolu.
Your answer
*
Z toho : a) priemerné mesačné príjmy od rodičov?
Your answer
*
b) priemerné mesačné príjmy zo zamestnania?
Your answer
*
c) priemerné mesačné príjmy zo štipendia?
Your answer
*
d) príjmy z letných brigád prepočítané na 1 mesiac
Your answer
*
e) príjmy z predaja, prenájmu a pod. prepočítané na 1 mesiac
Your answer
*
f) peňažné dary
Your answer
*
g) iné príjmy (špecifikujte druh aj výšku)
Your answer
B. Výška a štruktúra výdavkov študentov. 5. Aká je výška a štruktúra Vaších priemerných mesačných výdavkov, ktoré realizujete v Košiciach? *
Niektoré z výdavkov nevynakladáte každý mesiac (napr. školné, električenka, elektronika), skúste prosíme prepočítať aj tieto výdavky. Za výdavky vynakladané v Košiciach sa považujú tie, ktoré vynakladáte v obchodoch v Košiciach alebo ich platíte bezhotovostne subjektom z Košíc. Špecifikujte prosíme priemerné mesačné výdavky v Košiciach spolu.
Your answer
*
Z toho: a) Potraviny a nealkoholické nápoje (iba nákupy v obchodnej sieti)
Your answer
*
b) Alkoholické nápoje a tabak (iba nákupy v obchodnej sieti)
Your answer
*
c) Kaviarne, bary, reštaurácie a hotely (vrátane stravovania v jedálni)
Your answer
*
d) Odevy a obuv
Your answer
*
e) Rekreácia, voľný čas a kultúra (elektronika, knihy, noviny, dovolenka, koncerty, divadlo...)
Your answer
*
f) Rozličné tovary a služby (osobná starostlivosť, kozmetika, kúpa osobných predmetov...)
Your answer
*
g) Bývanie (nájomné, poplatky za internát...)
Your answer
*
h) Poplatky spojené s bývaním (voda, elektrina, plyn, mimo nájomného)
Your answer
*
i) Nábytok, bytové vybavenie a údržba bytu
Your answer
*
j) Zdravotníctvo (lieky, zdravotnícke služby...)
Your answer
*
k) Doprava (cestovné, MHD, pohonné hmoty, nákup dopravných prostriedkov)
Your answer
*
l) Pošta a telekomunikácie (nákup telefónov, paušál, internet...)
Your answer
*
m) Vzdelávanie (školy a kurzy)
Your answer
*
n) Ostatné výdavky (dary, splátky, osobné a majetkové poistenie, finančné služby...)
Your answer
*
o) Iné (špecifikujte druh a výšku)
Your answer
C. Postavenie na trhu práce v Košiciach. 7. Pracovali ste v roku 2013 v Košiciach? *
Rozhodujúce je sídlo zamestnávateľa. Patrí sem aj práca na doma zamestnávateľa z Košíc.
8. Aký charakter mala Vaša práca?
9. Aká bola Vaša motivácia pre prácu popri štúdiu?
Možete označiť aj viac možností
10. V ktorých mesiacoch v roku 2013 ste pracovali v Košiciach?
Označte prosím všetky mesiace, počas ktorých ste pracovali.
11. Aká bola Vaša pracovná pozícia?
Ak ste v roku 2013 pracovali na viacerých pozíciach označte prosím každú
12. Do akého odvetvia patrí firma, v ktorej ste pracovali?
Ak ste v roku 2013 pracovali vo viacerých firmách z rôznych odvetví označte prosím každú.
D. Súčasné zamestnanie v Košiciach.
13. Aký počet hodín odpracujete v tomto mesiaci? (Ak v tomto mesiaci nepracujete, pokračujte otázkou 18)
Your answer
14. Vyznačte prosím, v ktorých časoch ste pracovali počas týždňa?
Označte všetky časové intervaly, v ktorých ste pracovali v tomto mesiaci.
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok 
Sobota
Nedeľa
0:00 - 7:00
08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
18:00 - 24:00
15. Aká je Vaša priemerná hodinová mzda (€/hod.)?
Ak ste mali úkolové hodnotenie, tak Vašu hodinovú mzdu prosím ohodnoťte.
Your answer
16. Mzda, ktorú ste uviedli je.
17. Popíšte niekoľkými slovami Vašu súčasnú prácu.
Your answer
E. Údaje o respondentovi. 18. Uveďte prosím Vašu fakultu a odbor, ktorý študujete. *
Required
*
Odbor
Your answer
19. Aká je Vaša forma štúdia? *
20. Ktorý ročník študujete? *
21. Aké je Vaše pohlavie? *
22. Aký je Váš vek?(napíšte rok narodenia) *
Your answer
23. Aké je Vaše trvalé bydlisko? *
Napíšte názov obce, v ktorej bývate.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service