แบบประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม ตลาดนัดแรงงานอาเซียน 2017 (15 ก.ย.60)
โปรดให้ความคิดเห็นของท่าน เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
เพศ *
ประเภทผู้เข้าร่วมงาน *
ความพึงพอใจในการจัดการ (คะแนน 5 = พอใจมากที่สุด คะแนน 1 = ไม่พอใจ) *
1
2
3
4
5
การรับสมัครลงทะเบียนออนไลน์
ป้ายประชาสัมพันธ์ชัดเจน
สถานที่จัดงาน
โสตทัศนูปกรณ์
อาหารและเครื่องดื่ม
จุดรับลงทะเบียนและประชาสัมพันธ์
ความคิดเห็นต่อกิจกรรม บูธรับสมัครงาน (คะแนน 5 = พอใจมากที่สุด คะแนน 1 = ไม่พอใจ) *
1
2
3
4
5
ไม่ได้เข้าร่วม
จำนวนบูธมีความเหมาะสม
ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
ความคิดเห็นต่อกิจกรรมบนเวที (คะแนน 5 = พอใจมากที่สุด คะแนน 1 = ไม่พอใจ) *
1
2
3
4
5
ไม่ได้เข้าร่วม
เสวนา "ฟังเรื่องเล่าจากพี่ๆ... เตรียมตัวอย่างไรให้ได้งานทำ"
บรรยายพิเศษ "รู้ทันจีน 4.0 เพื่อโอกาสทางธุรกิจ"
ท่านต้องการให้มีการจัดกิจกรรมนี้อีกหรือไม่ *
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms