รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการประจำปี งบประมาณ 2561 สพป.พิจิตร เขต 2
คำชี้แจง : กรณีไม่มีข้อมูลในไตรมาส ใด ๆ ให้กรอก 0 ในช่องคำตอบเท่านั้น จะมีผลต่อการประมวลผล
*จำเป็น
1.กลุ่ม* *
2.ชื่อโครงการ /กิจกรรม *
ใส่ชื่อโครงการ และชื่อกิจกรรมย่อยในโครงการหลัก
Your answer
3.สนองยุทธศาสตร์ที่ * *
4.วัตถุประสงค์ * *
Your answer
6.ระยะเวลาดำเนินการ *
Your answer
5.เป้าหมาย * *
Your answer
7.งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) * *
Your answer
8.งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน (บาท) * *
Your answer
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม* *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms