Uczestniczka / Uczestnik

Szanowni Państwo,
w związku z wyczerpaniem limitu miejsc, rekrutacja osób uczestniczących w XV Mazowieckim Forum Inicjatyw Pozarządowych zostaje zamknięta.
Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt mailowy: mazowia@mazowia.org.pl
Pozdrawiamy,
Zespół Federacji Mazowia


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Formularz dla osób zgłaszających chęć udziału w Mazowieckim Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbędzie się 16 września 2019 w Warszawie. Gromadzone informacje służą lepszemu przygotowaniu wydarzenia.

Zgłoszenia są zbierane do 8 września.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych osób deklarujących chęć udziału w Mazowieckim Forum Inicjatyw Pozarządowych

W jakim celu zbieramy Pani/Pana osobowe?
Pani/Pana dane osobowe są zbierane, ponieważ chce Pan/ Pani wziąć udział w Mazowieckim Forum Inicjatyw Pozarządowych. Wydarzenie to jest realizowane jako zadanie publiczne zlecone organizacjom pozarządowym. Realizacja zadania publicznego wymaga dokumentowania prowadzonych działań i podlega kontroli, która może odbyć się do 5 lat po zakończeniu projektu - dlatego w celu skorzystania z usług w ramach oferty SCWO podanie danych jest niezbędne (na podstawie art. 6 ust 1 lit. e i f Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) (RODO). Zapewniamy, że Pani/Pana dane są należycie chronione, a zakres danych, które zbieramy jest minimalny - imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, nazwa organizacji.
Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Federacja MAZOWIA (Warszawa 01-014 ul. Kredytowa 6 lok. 22 nr KRS: 0000145690)

Komu Pani/Pana dane będą udostępnione?
W ramach kontroli realizacji projektu prawo do wglądu danych ma Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
Pani/Pana dane nie są udostępniane innym odbiorcom.

Przez jaki okres dane będą przechowywane?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 31.12.2024 r.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje
• Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
• Po zakończeniu działań projektowych Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane do celów statystyczno-sprawozdawczych, wynikających z umów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz Narodowym Instytutem Wolności. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą również przekazywane organizacjom międzynarodowym.

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Federacja Mazowia. Report Abuse