Uczestniczka / Uczestnik

Szanowni Państwo,
w związku z wyczerpaniem limitu miejsc, rekrutacja osób uczestniczących w XV Mazowieckim Forum Inicjatyw Pozarządowych zostaje zamknięta.
Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt mailowy: mazowia@mazowia.org.pl
Pozdrawiamy,
Zespół Federacji Mazowia


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Formularz dla osób zgłaszających chęć udziału w Mazowieckim Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbędzie się 16 września 2019 w Warszawie. Gromadzone informacje służą lepszemu przygotowaniu wydarzenia.

Zgłoszenia są zbierane do 8 września.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych osób deklarujących chęć udziału w Mazowieckim Forum Inicjatyw Pozarządowych

W jakim celu zbieramy Pani/Pana osobowe?
Pani/Pana dane osobowe są zbierane, ponieważ chce Pan/ Pani wziąć udział w Mazowieckim Forum Inicjatyw Pozarządowych. Wydarzenie to jest realizowane jako zadanie publiczne zlecone organizacjom pozarządowym. Realizacja zadania publicznego wymaga dokumentowania prowadzonych działań i podlega kontroli, która może odbyć się do 5 lat po zakończeniu projektu - dlatego w celu skorzystania z usług w ramach oferty SCWO podanie danych jest niezbędne (na podstawie art. 6 ust 1 lit. e i f Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) (RODO). Zapewniamy, że Pani/Pana dane są należycie chronione, a zakres danych, które zbieramy jest minimalny - imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, nazwa organizacji.
Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Federacja MAZOWIA (Warszawa 01-014 ul. Kredytowa 6 lok. 22 nr KRS: 0000145690)

Komu Pani/Pana dane będą udostępnione?
W ramach kontroli realizacji projektu prawo do wglądu danych ma Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
Pani/Pana dane nie są udostępniane innym odbiorcom.

Przez jaki okres dane będą przechowywane?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 31.12.2024 r.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje
• Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
• Po zakończeniu działań projektowych Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane do celów statystyczno-sprawozdawczych, wynikających z umów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz Narodowym Instytutem Wolności. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą również przekazywane organizacjom międzynarodowym.

Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Federacja Mazowia. Report Abuse