Rösta om brottsrubricering för gruppvåldtäkt
Det finns ett växande fenomen med gruppvåldtäkter och alltfler överfallsgruppvåldtäkter rapporteras. Den senaste vågen av gruppvåldtäkter i Malmö är bara några exempel.

Idag rubriceras gruppvåldtäkt oftast som grov våldtäkt men inte nödvändigtvis. Det tycker vi är fel. Gruppvåldtäkt måste ha egen rubricering då en gruppvåldtäkt i sig alltid är grov och ska bindas till höga grova straffskalor.

Gruppvåldtäkt går dessutom till på ett annat sätt än "vanlig" våldtäkt. En grupp människor agerar i ett koordinerat förfarande för att ringa in offrets handlingsutrymme. Ofta är gruppens agerande som tydligt markerar att de inte bryr sig om vad offret har för vilja i kombination med vilket våldskapital en grupp i sig representerar tillräckligt för att hot om våld borde vara uppnått. Så är dock inte fallet.

Vi tycker därför att en brottsrubricering måste träffa samtliga gärningsmän som agerar i koordinerat förfarande. Om man tar sikte på första stycket i våldtäktsparagrafen som den är utformad idag så tycker vi att den som deltar med att hålla utkik, vara med och skrämma med sin närvaro, agerar chaufför för att förflytta offret eller utövar psykologiska påtryckningar i situationer där andra utövat hot eller våld mot offret ska, tillsammans med de som utövat hotet och våldet, dömas för gruppvåldtäkt om personen haft för syfte att tillägna sig sexuella handlingar.

Detsamma anser vi ska gälla för personer som agerar i koordinerat förfarande men där man inte kan identifiera hot om våld eller våld. Det vill säga om man i koordinerat förfarande utnyttjar att en person befunnit sig i en särskilt utsatt situation.

Vi tycker att straffskalan ska ligga på lägst 14 år och max 20 år i fängelse för den oerhörda kränkning en gruppvåldtäkt innebär.

På grund av den gruppdynamik som vi beskrivit ovan, bör även de som inte haft uppsåt att själv tillägna sig sexuella handlingar men på något sätt deltagit i det koordinerade förfarandet dömas för gruppvåldtäktsbrott. Därför anser vi att det måste finnas ett deltagandebrott för gruppvåldtäkt som vi vill kalla "deltagande i gruppvåldtäkt".

Vi tycker att straffskalan ska ligga på lägst 6 år och högst 14 år i fängelse för deltagandebrottet.

OBS! Välj bara EN av rutorna 1-5. Det är dockok att kryssa i en av rutorna 1-5 (räknat uppifrån och ner) + den 6e rutan "övrigt".

GLÖM INTE BLI MEDLEM I KVINNOFRID 2018 :)

www.kvinnofrid2018.se

Email address *
Namn och Efternamn *
Your answer
Hur ställer du dig till förslaget på brottsrubricering ovan?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms