Badanie potrzeb NGO z Podkarpacia
Szanowni Państwo,
Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” zaprasza organizacje pozarządowe z obszarów wiejskich Podkarpacia do udziału w ankiecie pt. "Badanie potrzeb NGO z Podkarpacia". Przygotowaliśmy 10 pytań, a ich wyniki w formie raportu zostaną upublicznione na naszej stronie internetowej oraz na naszym profilu na portalu społecznościowym Facebook. Wyniki zostaną wykorzystane w przygotowywanych przez nas wnioskach o dofinansowanie stanowiących odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby.
Prosimy o rozpowszechnienie ankiety wśród znajomych organizacji, która jest dostępna online i całkowicie anonimowa.
Link do ankiety dostępny do 12.06.2020 do godz. 16.00

Dziękujemy za poświęcony czas!
Forma prawna organizacji pozarządowej: *
Okres działalności podmiotu: *
Siedziba organizacji: *
Obszar terytorialny działalności, skala działania: *
Jakie są najważniejsze potrzeby Twojej organizacji (wskaż maksymalnie 2 odpowiedzi): *
Required
Jakie potrzeby materialne odczuwa Twoja organizacja? (wskaż maksymalnie 2 odpowiedzi): *
Required
Jakie są główne źródła przychodów Twojej organizacji? (wskaż maksymalnie 2 odpowiedzi): *
Required
Jakie są problemy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych? (wskaż maksymalnie 2 odpowiedzi): *
Required
Z jakiego zakresu podnoszenia kompetencji zespołu chciałaby skorzystać Twoja organizacja? (wskaż maksymalnie 2 odpowiedzi): *
Required
Z jakiego zakresu doradztwa chciałaby skorzystać Twoja organizacja? (wskaż maksymalnie 2 odpowiedzi): *
Required
Jaką formę usług doradczych preferuje Twoja organizacja?: *
Czy Twoja organizacja doświadcza z powodu COVID-19 trudności lub wręcz brak możliwości realizacji działań? (w przypadku opcji "Tak", proszę o wyjaśnienie w pozycji "Inne") *
Required
Czy Twoja organizacja prowadzi działalność ekonomiczną: *
Jakie są Twoim zdaniem główne bariery i wyzwania w prowadzeniu działalności ekonomicznej przez organizacje pozarządowe (wskaż maksymalnie 2 odpowiedzi): *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy