Волонтерство. Помощь транзитным беженцам из Украины в Риге/ Brīvprātīgais darbs. Palīdzība tranzīta bēgļiem no Ukrainas Rīgā.
Здравствуйте! Мы молодёжная организация Young Folks LV вместе с нашими коллегами из Эстонии и Украины (друзья Мариуполя) помогаем семьям попасть в Европу транзитом через Латвию к родным и знакомым. Кто-то сможет остаться в Латвии (в этом случае направляем людей в центр беженцев), но многие отправляются дальше. В Риге им обычно необходимо отдохнуть, остаться на одну ночь, поесть, помыться и тогда попасть в Лиепаю, где беженцев встречают наши волонтёры и доставляют на паром.

Совсем недавно мы решили открыть информативное место на Рижском автовокзале, чтобы помогать людям получать нужную информацию, а также поддержку первой необходимости, в частности, с жильём и питанием. (Эта инициатива согласована с администрацией автовокзала)

Мы работаем каждый день с 8.00 до 00.00. На данный момент ищем волонтеров, которые смогут уделить 6 часов в день этой работе. Нужны также волонтеры с машиной, которые, в случай необходимости, смогут подвезти семьи с большими сумками в хостел.

При возможности приносите чемоданы, сумки и другие вещи, которые каким-то образом могут оказаться полезными для беженцев.

Если готовы принять участие и сделать доброе дело, пожалуйста, заполните анкету. После заполнения анкеты с Вами свяжутся и обо всем договорятся.

Будем очень благодарны, если сможете поддержать нас и финансово.

Наши контакты:
Александр Морозов
+37126112624
@youngfolkslvofficial
Young Folks LV

Нас можно поддержать:
Young Folks LV
LV44HABA0551038525297
Mērķis: ziedojums

В Young Folks есть статус общественно полезной организации SLO (18.12.2017. Nr. 30.6-8.2/355671), это значит, что при декларации каждый сможет вернуть подоходный налог.

Sveicināti! Mēs, jauniešu organizācija Young Folks LV, kopā ar mūsu kolēģiem no Igaunijas un Ukrainas (Mariupoles draugi) palīdzam ģimenēm aizbraukt uz Eiropu pie radiem un draugiem tranzītā caur Latviju. Daļa varēs palikt Latvijā (šajā gadījumā sūtām cilvēkus uz bēgļu centru), bet daudzi dodas tālāk. Rīgā viņiem parasti ir nepieciešams atpūsties, palikt uz vienu nākti, paēst, nomazgāties un tad jātiek uz Liepāju, kur viņus sagaida mūsu brīvprātīgie un aizved uz prāmi.

Pavisam nesen pieņēmām lēmumu Rīgas autoostā atvērt informatīvu vietu, lai palīdzētu cilvēkiem iegūt vajadzīgo informāciju, kā arī sniegtu atbalstu pirmās nepieciešamības lietās, īpaši ar mājokli un pārtiku. (Šī iniciatīva ir saskaņota ar autoostas administrāciju)

Strādājam katru dienu no 8.00 līdz 00.00. Šobrīd tiek meklēti brīvprātīgie, kuri šim darbam var veltīt 6 stundas dienā. Nepieciešami arī brīvprātīgie ar auto, kuri nepieciešamības gadījumā varēs aizvest ģimenes ar lielajām somām uz hosteli.

Ja iespējams, ņemiet līdzi koferus, somas un citas lietas, kas bēgļiem kaut kādā veidā varētu būt noderīgas.

Ja esiet gatavs piedalīties un paveikt kādu labu darbu, lūdzu aizpildiet anketu. Pēc anketas aizpildīšanas ar Jums sazināsies un par visu vienosies.

Būsim ļoti pateicīgi, ja varēsiet mūs atbalstīt arī finansiāli.

Mūsu kontaktinformācija:
Aleksandrs Morozovs
+37126112624
@youngfolkslvofficial
Young Folks LV

Mūs var atbalstīt:
Young Folks LV
LV44HABA0551038525297
Mērķis: ziedojums

Young Folks ir sabiedriskā labuma organizācijas SLO statuss (18.12.2017. Nr. 30.6-8.2 / 355671), kas nozīmē, ka deklarējoties ikviens varēs atgriezt ienākuma nodokli.

#SAVEMARIUPOL

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Имя, фамилия/Vārds, uzvārds *
Год рождения/ Dzimšanas gads *
Контактный телефон/ Tālruņa numurs *
Контактный адрес электронной почты/ E-pasts *
В какое время могли бы работать волонтером на Рижском автовокзале?/ Kurā laikā jūs varētu strādāt par brīvprātīgo Rīgas autoostā?
Укажите, желаете ли помогать и с другим/ Norādiet, vai vēlaties palīdzēt arī citās jomās
Например, доступна комната на 1-2 дня, доступна машина, доступно предприятие, которое готово поддержать, если готовы предоставить обеды, собирать информацию и т.д./ Piemēram, ir pieejama istaba uz 1-2 naktīm, ir pieejama automašīna, ir zināms uzņēmums, kas ir gatavs atbalstīt, ja esat gatavs nodrošināt ēdināšanu, vākt informāciju utt.
Вопросы, комментарии/ Jautājumi, komentāri
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Young Folks LV. Report Abuse