Zgłoszenie dziecka do udziału w Postrzyżynach - Zaplecinach (2018)
Zapraszamy do zgłaszania udziału dzieci w tegorocznej uroczystości Postrzyżyn-Zaplecin,
która odbędzie się w Gdańsku, w czerwcu 2018 roku.

Ceremonia organizowana jest z myślą o dzieciach 8-10-letnich, które chciałyby - wraz ze swoimi rodzinami - przeżyć zapadający w pamięć rytuał wejścia w nową fazę życia, a jednocześnie zintegrować się z tradycją naszych przodków i przodkiń oraz sięgnąć do korzeni naszej kultury. Przygotowana przez nas uroczystość Postrzyżyn-Zaplecin będzie wydarzeniem świeckim, inspirowanym rodzimymi tradycjami. Wydarzenie to ma integrować uczestniczące w nim osoby niezależnie od wyznawanej (lub nie) religii, pochodzenia, korzeni etnicznych, światopoglądu, etc. Tradycyjnie ceremonia Postrzyżyn skierowana była do chłopców, Zaplecin do dziewcząt. W naszej uroczystości łączymy je w jeden, wspólny dla wszystkich obrzęd. Ważne w nim będzie przejście, w którym dzieci symbolicznie pożegnają odchodzącą i powitają kolejną fazę swojego życia.

Na zgłoszenia czekamy do 16 marca 2018 roku.
W wypadku zgłoszeń od większej liczby osób niż liczba miejsc, którą będziemy dysponować, decydująca będzie kolejność zgłoszeń. Udział w uroczystości i towarzyszących jej warsztatach jest bezpłatny. Rodzice /opiekunowie(ki) dzieci składają się na pokrycie kosztów organizacyjnych (w tym kosztu wynajęcia sali i zakupu pamiątkowych wisiorków dla dzieci). Po zakończeniu zapisów rodzice /opiekunowie(ki) otrzymają szczegółowe informacje organizacyjne.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: postrzyzyny.zapleciny@gmail.com

imię i nazwisko dziecka *
Your answer
rok urodzenia dziecka *
Your answer
imię i nazwisko rodzica lub opiekuna(ki) dziecka (1) *
Your answer
imię i nazwisko rodzica lub opiekuna(ki) dziecka (2) - jeśli dotyczy
Your answer
adres e-mail *
Your answer
numer telefonu *
Your answer
liczba planowanych gości towarzyszących dziecku w trakcie uroczystości *
Your answer
dodatkowe informacje
Your answer
Zgadzam się uczestniczyć w składce na zakup pamiątkowych wisiorków oraz wynajem sali. Orientacyjny koszt przypadający na osobę to około 300 zł (przy zgłoszeniu większej liczby dzieci - koszt będzie proporcjonalnie mniejszy). *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.