PROTOKOLL FÖR REGISTRERING AV 1. TROLIG STARGATESPORTAL ELLER 2. ANNAN TYP AV PLATS

*HJÄLP OSS ATT HITTA SEX-PUNKTS-SYSTEM/ STARGATES-PORTALER OCH ANDRA MAGISKA PLATSER!*

Detta är en webundersökning. Genom att fylla i protokollet hjälper du oss med kartläggning av sådana här platser och statistik över upplevelser. Tack på förhand för hjälpen!

Syftet med denna webundersökning är att spåra, samla och kartlägga sex-punkts-system/ Stargates-portaler och andra magiska platser över hela världen, liksom människors upplevelser och iakttagelser på platserna för att få större kunskap och en tydligare bild över verklighetens natur. Dessa platser visar oss att vi lever i en multidimensionell verklighet, i ett multidimensionellt landskap här på Jorden. Sex-punkts-systemen/ Stargates-portalerna blir ibland aktiverade och får tunnel förbindelse med vit tid (icke-tid) ut mot kosmos, andra planeter och dimensioner och får då samtidigt öppningar till andra dimensioner här på Jorden, platser som tycks befolkas av naturväsen, faeries mm. Du kan också få andliga upplevelser, se osynliga väsen, ljusfenomen eller UFOs som dyker upp eller försvinner i tomma intet. Denna webundersökning kommer förhoppningsvis ge mer kunskap om både sex-punkts-systemen/ Stargates-portalerna och andra typer av magiska platser.

Vi (Eva & Tony) fick kännedom och information om sex-punkts-systemen (som vi här kallar Stargates-portaler) för över 20 år sedan från Channie West, en svensk UFO-kontaktperson och hennes utomjordiska vänner. Vi har träffat även andra svenska UFO-kontaktpersoner och kunnat verifiera att de platser, där de haft närkontakt med UFO och utomjordingar, också var sex-punkts-system. Vi har undersökt sex-punkts-system under flera års tid, framförallt i ett område norr om Stockholm, där vi fick tillgång till aktiva platser och tider från Channie och hennes utomjordiska kontakter, för att tekniskt kunna mäta och verifiera att sådana platser verkligen existerar. Enligt den information vi fick, finns sex-punkts-system över hela världen.

Här i webprotokollet har vi samlat alla tänkbara kännetecken, upplevelser och observationer om sex-punkts-system/ Stargates-portaler, som vi, Eva,Tony och Channie kunnat erinra oss, för att underlätta för dig att själv hitta sådana platser.

1. FYLL I DETTA PROTOKOLL (MED KÄNNETECKEN FÖR SEX-PUNKTS-SYSTEM/ STARGATES-PORTALER) OM DU VILL REGISTRERA EN NY TROLIG STARGATES-PORTAL!

2. ELLER OM DU VILL REGISTRERA EN ANNAN TYP AV PLATS!

Här nedan kan du läsa mer om annan typ av plats! Det finns även andra magiska platser, massor med platser, men som inte nödvändigtvis är sex-punkts-system/ Stargates-portaler. Det kan vara platser där människor sett naturväsen (vilka enligt vår UFO-kontaktperson C. bor nära sex-punkts-system/ Stargates-portaler), 11:11-rörelsens platser, platser ofta skapade genom olika ceremonier, vissa speciella dagar och tider, man sjunger och trummar, trumresor, indianska trumresor är samma sak. Enligt vår UFO-kontaktperson C. är sådana platser inte sex-punkts-system/ Stargates-portaler, men där kan ha skapats mindre öppningar/portar med vit tid på upp till 14-24 meter på grund av människors ceremonier där. Kännetecken för dessa mindre platser är vi (ET) inte helt klara på idag. Denna webundersökning får klargöra detta, men viss ledning ges indirekt av vår UFO-kontaktperson C, samt elfvenprojektet nedan. Dessa platser är helt klart intressanta att skriva in i detta protokoll för kartläggning.

Enligt professor, Dr Jim Butler www.elfenprojekt.com är kännetecken och inträdesportaler till naturväsen och Faeryvärlden ofta förknippade med dimmiga platser, rinnande vatten, elektriska stormar, platser av kristalliserade strukturer, ley lines och andra platser av magnetfält, geotermisk aktivitet och klippor med utvalda high spin mineral atoms.

Dessa kännetecken/inträdesportaler till Faeryvärlden tycks för oss (ET) likna sex-punkts-systemens/ Stargates-portalernas kännetecken, (bortsett från att leylines enligt C. bara har indirekt koppling till Stargates-portalerna via så kallade stjärnor på Jorden som grenar ut sig åt olika håll och att de små portarna med vit tid som är skapade genom ceremonier, inte har tunnelförbindelse med vit tid ut i rymden, som Stargates-portalerna har). Vi anar dock starkt att man kan hitta dessa andra mindre typer av platser i närheten av sex-punkts-systemen/ Stargates-portalerna och att man sannolikt kan utgå från sex-punkts-systemens/ Stargates-portalernas kännetecken när man letar dem, men att man hittar den mindre platsen lite utanför själva sex-punkts-systemet/ Stargates-portalen. C. nämnde i förbigående att 11.11-rörelsen kanske missat lite. Enligt C bor naturväsen nära sex-punkts-systemen/ Stargates-portalerna och deras platser har ävenså koppling till leylines, som enligt professor Butler är ett av kännetecknen till Faeryvärlden.

Två böcker kan också ge ledtrådar, PhD Serena Roney-Dougal och hennes bok The Faery Faith, an integration of science with spirit, samt Rosemary Elle Guiley och Philip J. Imbrogno och deras bok The Vengeful Djinn, unveiling the hidden agendas of Genies.

GÖR SÖKANDET EFTER MAGISKA PLATSER TILL EN ROLIG OCH TRIVSAM UTFLYKT I SKOG, MARK ELLER PARK TILLSAMMANS MED KOMPISAR, FAMILJEN, BARNEN!

Vi, Eva och Tony (ET) kan omöjligt själva besöka och verifiera alla magiska platser (sex-punkts-system/ Stargates-portaler) i världen, utan får i detta första inledande kartläggningsskede med tacksamhet lita till att människor tycker det är roligt och intressant att försöka hitta och registrera platserna utifrån våra utförliga beskrivningar här i protokollet. Vi tackar för hjälpen.

Spana in enbuskar och fornlämningar i första hand, en vacker anhopning av enbuskar eller i andra världsdelar andra långsamt växande, ofta doftande trädslag! Detta är de mest utmärkande kännetecknen för sex-punkts-system/ Stargates-portaler.
Försök hitta platsens mittpunkt och skriv in GPS-koordinaterna dit i protokollet! Har du inget mätinstrument eller slagruta för att mäta mittpunkt och gränser så skriv in ungefärliga GPS-koordinater till platsen utifrån din känsla och vårt beskrivande protokoll hur naturen ser ut på dessa platser. Skulle något bli fel går det alltid att rätta till efteråt. Vi får tillsammans justera om någon plats blivit felklassificerad, feluppmätt eller fått fel koordinater. Så var inte rädd att du registrerar fel. Vi måste räkna med att det blir fel så här i början, men allt går att rätta till och justera. Tack för din medverkan!

PROTOKOLLET KOMPLETTERAS EFTERHAND NÄR VI VET MER. SENASTE UPPDATERING 2015-02-14.
Copyright: Eva Olsson Eckardt & Tony Eckardt, Shekinah Media december 2012. Tillstånd ges att kopiera och distribuera detta protokoll till personer som vill delta i denna webundersökning och fylla i detta webprotokoll på www.magicalspots.se under förutsättning att innehållet kopieras i sin helhet och oförändrat, fördelas fritt och med angivande av källan www.magicalspots.se
Ursprungskälla: Vi, Eva & Tony fick kännedom och information om sex-punkts-systemen (som vi här kallar Stargates-portaler eller magiska platser) för över 20 år sedan från Channie West, en svensk UFO-kontaktperson och hennes utomjordiska vänner. Här i webprotokollet har vi samlat alla tänkbara kännetecken, upplevelser och observationer som vi, Eva, Tony och Channie kunnat erinra oss, för att underlätta för dig att själv hitta sådana platser.
Tester, kontroller, undersökningar, verifikationer: Eva (sociolog) & Tony (ingenjör).
Mer finns att läsa/se på våra övriga hemsidor www.shekinahmedia.se, www.secretgalaxy.com och www.magicalspots.se. Vi finns även på yoytube: Secretgalaxy-TV. E-mail: shekinah@telia.com

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question