THỬ LÀM HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH 2

LESH ENGLISH CLUB là tổ chức vì cộng đồng do trung tâm anh ngữ LESH thành lập, là nơi cung cấp hành trang tiếng anh cho tất cả mọi người.
Nên tất cả các bạn đăng kí đều được tạo điều kiện tham dự, nên các bạn trình độ tiếng anh kém đừng lo nhé.
Vé tham dự là FREE ^^ Nhào zô
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question