E-prijava/E-submission
Konferenca Vivus 2020 / Conference Vivus 2020
Biotehniški center Naklo / Biotechnical Centre Naklo
20. 11. 2020
Email address *
Ime / Name *
Priimek / Surname *
Organizacija / Organisation *
Naslov plačnika (ulica, poštna št., pošta) / Payer's Adress (Street, Post number, Post) *
Datum rojstva / Date of birth
*Navedba datuma rojstva je obvezna zaradi izdaje potrdila o udeležbi. / The date of birth is mandatory for issuing a certificate of participation.
MM
/
DD
/
YYYY
Država / Country *
Telefon / Phone
E-pošta / E-mail *
Naslov prispevka (SLO)
*Če imate dva prispevka, izpolnite novo prijavo.
Paper Title (ENG) *
*For two papers new application must be filled in.
Izvleček prispevka (SLO)
Paper Abstract (ENG) *
Prijavljam se kot / I register as
Oblika sodelovanja / Form of cooperation
Način predstavitve prispevka / Form of Paper's presentation
*O dokončni predstavitvi bo odločil programski odbor. / The final form of presentation will be chosen by the Programme Committee
Clear selection
Želena sekcija / Preferred Session
*Programski odbor si pridružuje pravico do dokončne razporeditve po sekcijah. / The Programme Committe has the right to divide participants into sessions
Clear selection
Varstvo osebnih podatkov / Personal data protection
Kot posameznik imate pod pogoji iz Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki in omejitve obdelave ter do prenosljivosti, izbrisa in popravka podatkov.
Privolitev lahko prekličete kadarkoli, v celoti ali za posamezne osebne podatke oz. področje, in sicer tako, da pošljete preklic na vivus.clanki@bc-naklo.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.
Več informacij dobite na spletni strani www.bc-naklo.si ali se obrnite na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na zavodu povop@sckr.si. V primeru kršitve varstva osebnih podatkov je možna pritožba/prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS. Ta privolitev se ne bo posredovala nobenim zunanjim uporabnikom.

S prijavo na konferenco soglašam, da Biotehniški center Naklo
- fotografira, snema in objavlja posnetke, na katerih se nahajam, v publikacijah, na spletni strani in uradnih socialnih omrežjih Biotehniškega centra Naklo ter uporabi v promocijske, izobraževalne in komercialne namene;
- obdeluje moje osebne kontaktne podatke za namen obveščanja o vsebinah in dogodkih s področja biotehniških znanosti, konferencah in drugih družbenih in strokovnih dogodkih, ki jih organizira Biotehniški center Naklo.
S potrditvijo soglasja izjavljam, da sem starejši/-a od 16 let in da so podane informacije resnične in verodostojne.
_______________________________________________________________________
In accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR, EU regulation) any individual is entitled to be acquainted with his personal data and limitations of the data processing, transference, erasure and corrections.
Your consent may be withdrawn (partially or totally) any time and you can send your withdrawal to vivus.clanki@bc-naklo.si. However, any processing of your data taking place before your withdrawal is still acceptable and legal.
For further information you check the site www.bc-naklo.si or turn to the authorized person at povop@sckr.si. In case of personal data protection violation a complaint can be lodged to the Information Commissioner of the Republic of Slovenia. This consent will not be sent to any out of door users.
Having applied to attend at the Conference, I thereby agree to be photographed and recorded by organizers of the conference, who can also publish these materials on their websites and official social media network for promotion and other educational or commercial purposes.
They can also process my personal data in order to spread information about the contents and events in the field of biotechnical science, including conferences and other social and professional events organized by Biotechnical Centre Naklo.
Confirming my consent, I declare that I am older than 16 and the information I have provided is true and credible.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy