Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στις Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ-ΑΜ (περιόδου 2017-2019)
Συγκρότηση των  Μόνιμων Επιτροπών του Τμήματος για την περίοδο 2017-2019.

Πρόκειται για τρείς (3) θεματικές μόνιμες επιτροπές ανά νομό (Καβάλας, Δράμας) και μία χωρική μόνιμη επιτροπή για τη Θάσο.
Στα αντικείμενα των νέων θεματικών Μόνιμων Επιτροπών συγχωνεύονται τα αντικείμενα των θεματικών μόνιμων επιτροπών της προηγούμενης περιόδου.

Οι Μόνιμες Επιτροπές είναι θεσμοθετημένα όργανα του Τμήματος, με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα και λειτουργούν με ειδικό κανονισμό λειτουργίας.

Η συστηματική και μόνιμη λειτουργία των Μονίμων Επιτροπών παράγει τις τεκμηριωμένες θέσεις του Τμήματος σε όλα τα θέματα που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού και στα θέματα που αφορούν τον ποιοτικό και κοινωνικό ρόλο του ΤΕΕ ως τεχνικού συμβούλου της πολιτείας με παρεμβάσεις για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής και της χώρας στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Η στελέχωση των Μόνιμων Επιτροπών προκύπτει μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η υποβολή αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά για τις μόνιμες επιτροπές που ενδιαφέρουν, με την συμπλήρωση και υποβολή της παρούσας ηλεκτρονικής φόρμας.

Οι Μόνιμες Επιτροπές είναι οι εξής: 
1.    Μόνιμη Επιτροπή Επαγγελματικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και Συλλογικών Δράσεων (μία ανά νομό Καβάλας, Δράμας)
2.    Μόνιμη Επιτροπή Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Έργων Υποδομής, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Αρχιτεκτονικών Θεμάτων και Θεμάτων τομέα Πολιτικής Προστασίας (μία ανά νομό Καβάλας, Δράμας) 
3.    Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Φυσικών και Ορυκτών Πόρων, Βιομηχανίας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (μία ανά νομό Καβάλας, Δράμας)
4.    Μόνιμη Επιτροπή Θάσου (χωρική)

Η χωρική Μόνιμη Επιτροπή Θάσου έχει ως αντικείμενο την επεξεργασία θέσεων, πρώτης και συμπληρωματικής εισήγησης  επί όλων των θεμάτων χωρικής αρμοδιότητας.
Οι θεματικές Μόνιμες Επιτροπές επεξεργάζονται θέματα του αντικειμένου τους ανά νομό και συνεργάζονται μεταξύ τους και με την χωρική Μόνιμη Επιτροπή Θάσου και συμπράττουν επίσης  σε κοινές συνεδριάσεις  όταν απαιτείται, ανάλογα με τη φύση του θέματος.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να δηλώσουν συμμετοχή στις Μόνιμες Επιτροπές του Τμήματος μέχρι και την Τετάρτη 18-4-2017, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας την παρούσα ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η αίτηση περιέχει άλλες τρεις ενότητες, που περιλαμβάνουν, η 2η προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας, η 3η κριτήρια (σπουδές, ειδικές γνώσεις, επαγγελματική εμπειρία) και η 4η την εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms