UPITNIK - Vrednovanje zelene knjižnice
Poštovani,

upitnik provodi Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku u cilju spoznaje aktivnosti "zelenog" i ekološkog poslovanja i načina djelovanja koje pojedine knjižnice primjenjuju. Upitnik je razvrstan prema odgovarajućim područjima vrednovanja. Podaci o sudionicima koristiti će se isključivo u slučaju sudjelovanja u nagradnoj igri. Ispunjavanje upitnika ne bi trebalo oduzeti više od 10 minuta Vašega vremena. Ukoliko Vam nešto vezano uz upitnik nije jasno slobodno se obratite anketaru od kojeg ste ju dobili.

Unaprijed hvala!

Vrsta knjižnice *
Ocijenite zgradu Vaše knjižnice ocjenama od 1 do 5 (1- nepostojanje navedenog kriterija, 5 - primjena kriterija u potpunosti) *
Primjena principa "zelene gradnje" prilikom projektiranja, gradnje ili renoviranja (korištenje prirodnih građevinskih materijala i biorazgradivih proizvoda)
Uređivanje "zelenih" i ekoloških dvorišta knjižnice
Primjena permakulture
Korištenje obnovljivih izvora energije (ugradnja solarnih ćelija i slično)
Opremanje namještajem od prirodnih materijala
Štednja vode, energije za grijanje, hlađenje, rasvjetu…
Održavanje i čišćenje bez otrovnih ili štetnih kemikalija
Nešto drugo (navedite neki drugi kriterij koji je zadovoljen u Vašoj knjižnici)
Your answer
Ocijenite knjižničnu zbirku u Vašoj knjižnici ocjenama od 1 do 5 (1- nepostojanje navedenog kriterija, 5 - primjena kriterija u potpunosti) *
Prednost nabavi digitalnih izvora (baze, e- knjige, e-časopisi)
Kreiranje repozitorija u otvorenom pristupu
Nabava tiskane knjižnične građe "zelene" i ekološke tematike
Nešto drugo (navedite neki drugi kriterij koji je zadovoljen u Vašoj knjižnici)
Your answer
Ocijenite zaposlenike i njihove aktivnosti u Vašoj knjižnici ocjenama od 1 do 5 (1- nepostojanje navedenog kriterija, 5 - primjena kriterija u potpunosti) *
Posjedovanje "zelenih" i "eko" kompetencija
Stalno stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje
Sudjelovanje u volonterskom i humanitarnom radu
Poticanje odgovornog ponašanja prilikom potrošnje papira, tonera i ostalog uredskog materijala
Prijava aktivnosti i projekata knjižnice na natječaje raspisane od strane grada, županije, vladinih i nevladinih organizacija i institucija
Prijava aktivnosti i projekata knjižnice na natječaje EU fondova
Osmišljavanje "zelenih" aktivnosti i projekata
Nešto drugo (navedite neki drugi kriterij koji je zadovoljen u Vašoj knjižnici)
Your answer
Ocijenite poslovne procese u Vašoj knjižnici ocjenama od 1 do 5 (1- nepostojanje navedenog kriterija, 5 - primjena kriterija u potpunosti) *
Informatizacija poslovanja knjižnice
Poticanje elektroničkog cirkuliranja dokumenata, odnosno smanjenje količine ispisanih dokumenata (skeniranje, slanje e-pošte…)
Digitaliziranje poslovnih procesa u knjižnici (npr. knjiga inventara u elektroničkom obliku)
Uvođenje "zelenog" informacijskog sustava (cloud computing, gašenje računala preko noći, korištenje stanja hibernacije kada se ne koristi…)
Nešto drugo (navedite neki drugi kriterij koji je zadovoljen u Vašoj knjižnici)
Your answer
Ocijenite usluge Vaše knjižnice i korisnike ocjenama od 1 do 5 (1- nepostojanje navedenog kriterija, 5 - primjena kriterija u potpunosti) *
"Zeleno" informacijsko opismenjavanje (educiranje korisnika i javnosti u cilju podizanja razine svijesti o važnosti ekologije ; promoviranje ekološke tematike kroz okrugle stolove, radionice, predavanja, prezentacije, izložbe i sl.)
Istraživanje kvalitete usluga i zadovoljstva korisnika "zelenim" aktivnostima
Nešto drugo (navedite neki drugi kriterij koji je zadovoljen u Vašoj knjižnici)
Your answer
Ocijenite utjecaj Vaše knjižnice na okoliš i okruženje ocjenama od 1 do 5 (1- nepostojanje navedenog kriterija, 5 - primjena kriterija u potpunosti) *
Minimiziranje negativnih utjecaja na okoliš
Pravilno gospodarenje otpadom (razvrstavanje)
Iskorištavanje prilika za reciklažu, posebno papirnatog otpada
Osiguranje potpore institucije u čijem su sastavu knjižnice, nakladnika, knjižara, gradskih i županijskih uprava
Suradnja s partnerima iz okruženja (drugim "zelenim" udrugama, eko proizvođačima i svima onima koji se profesionalno bave gospodarenjem otpadom i ekologijom)
Obavještavanje javnosti o "zelenim" i eko aktivnostima (putem medija, mrežnih stranica, društvenih mreža...)
Umrežavanje postojećih "zelenih" knjižnica
Poticanje drugih knjižnica na “zelene” i “eko” aktivnosti
Organiziranje zajedničkog djelovanja zelenih knjižničara putem udruga
Nešto drugo (navedite neki drugi kriterij koji je zadovoljen u Vašoj knjižnici)
Your answer
Želite li sudjelovati u nagradnom natječaju za najbolje zelene knjižnice? *
Ime i prezime
Ukoliko ste odgovorili sa DA navedite sljedeće podatke:
Your answer
Radno mjesto / funkcija / zvanje
Your answer
Naziv knjižnice
Your answer
Adresa
Your answer
Navedite Vaše zelene i ekološke aktivnosti i projekte (nabrojati redoslijedom prema navedenim kriterijima i kratko opisati)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms