ડિજિટલ શિક્ષક મિશન
- રાજ્યના શિક્ષકો ડિજિટલ કન્ટેન્ટ દ્વારા ઉભી કરશે પોતાની ડિજિટલ ઓળખાણ અને શિક્ષણ સંપતિ
- નીચે પૂછેલ તમારી બેઝિક માહિતી જરૂર ભરો.. જેના આધાર ઉપર આપણે ડિજિટલ શિક્ષક મિશનને આકાર આપીશું..
શિક્ષકનું નામ ?
*
મોબાઈલ નંબર?
*
જિલ્લો ?
*
હમણાં તમે કયા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓને ભણાવો છો ? *
એક કરતા વધારે વિકલ્પ પસંદ કરી શકાશે
Required
તમે વિધાર્થીઓને કયો વિષય ભણાવો છો ?
*
એક કરતા વધારે વિકલ્પ પસંદ કરી શકાશે
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy