โหวตพนักงานดีเด่น กรกฎาคม 2556

SRI Employee of the Month - July 2013
ขอเชิญร่วมโหวตพนักงานศรีอู่ทองที่ท่านคิดว่ามีผลงานดีเด่นมากที่สุดในช่วงเดือนกรกฎาคม 2556
    This is a required question