ระบบจองคิวเพื่อติดต่อขอรับบริการ
เพื่อใช้จองคิวในการรับบริการต่าง ๆ ของ อบต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่ เช่น การชำระภาษี การรับจดทะเบียนพาณิชย์ การขออนุญาตก่อสร้าง การรับเงินสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก เป็นต้น

“ระบบขอรับบริการออนไลน์” เป็นการให้บริการออนไลน์ ที่หน่วยงานได้ เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงานให้บริการแก่ประชาชนนเขตพื้นที่รับผิดชอบ
   ผู้มีความประสงค์จะขอรับบริการ  สามารถแจ้งความประสงค์ โดยการกรอกข้อมูล รายละเอียดการขอรับบริการออนไลน์ ดังนี้
1) คลิกเมนู E – Service แล้วเลือกเมนูระบบการขอรับบริการออนไลน์ เพื่อเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มการขอรับบริการออนไลน์ ทำการกรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม “ส่ง”
2) เจ้าหน้าที่จะได้รับข้อความ แจ้งเตือนทางโทรศัพท์ทันที และทำการตรวจสอบ ข้อมูล รายละเอียด ผ่านระบบ Webmail ของหน่วยงาน  พร้อมกับดำเนินการปริ้น แบบขอรับบริการออนไลน์ เสนอผู้บริหาร พิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ
3) เมื่อผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบ ผ่านช่องทางการติดต่อ ตามที่ท่านระบุ โดยเร็ว พร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
**** กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
ชื่อ - สกุล ผู้ที่จะขอรับบริการ *
เบอร์โทรศัพท์ *
เรื่องที่ขอรับบริการ *
Required
วันที่และเวลาที่จะขอรับบริการ *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy